/>
ซ่อน
แสดง

#dek63 ห้ามพลาด! แนวข้อสอบ (Test Blueprint) 9 วิชาสามัญ 63 []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่สทศ. ประกาศแนวข้อสอบของ O-NET และ GAT-PAT ออกมาแล้ว ก็ได้ประกาศแนวข้อสอบ และรูปแบบข้อสอบของ "วิชาสามัญ" ออกมาให้น้องๆ ได้เริ่มเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว
 

 
     ข้อสอบวิชาสามัญ มีทั้งหมด 9 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาสตร์ 2 โดยการสอบประจำปีการศึกษา 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 ซึ่งจะต้องสมัครสอบก่อนในช่วงวันที่ 9 - 19 ธันวาคม 2562
     สำหรับข้อสอบแต่ละวิชาจะมี 100 คะแนน และมีระยะเวลาในการทำวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที น้องๆ สามารถเลือกสอบในวิชาที่ต้องการจะนำคะแนนไปยื่นได้ โดยสามารถเช็กกับระเบียบการของมหาวิทยาลัยว่าต้องใช้คะแนนวิชาไหนบ้าง ส่วนแต่ละวิชาจะออกอะไรบ้าง มาดูกัน
 
ภาษาไทย จำนวน 50 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) หลักการใช้ภาษา
2) การพูด การฟัง
3) การเขียน
4) การอ่าน
 
สังคมศึกษา จำนวน 50 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
3) เศรษฐศาสตร์
4) ประวัติศาสตร์
5) ภูมิศาสตร์
 
ภาษาอังกฤษ จำนวน 80 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) Listening - Speaking Skills 
2) Reading Skills
3) Writing Skills
 
คณิตศาสตร์ 1 จำนวน 30 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) ความรู้พื้นฐาน (ไม่ออกสอบ แต่เป็นความรู้พื้นฐานในข้ออื่น)
2) ระบบจำนวนจริง
3) เรขาคณิต
4) พืชคณิต
5) ความน่าจะเป็นและสถิติ
6) แคลคูลัส
7) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 
ฟิสิกส์ จำนวน 25 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่
2) สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น
3) ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
4) แม่เหล็ก
5) ฟิสิกส์ยุคใหม่
 
เคมี จำนวน 50 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) อะตอมและตารางธาตุ
2) พันธะเคมี
3) สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4) ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
5) ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
6) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7) สมดุลเคมี
8) กรด-เบส
9) ไฟฟ้าเคมี
10) ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
11) เคมีอินทรีย์
12) เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
13) สารชีวโมเลกุล
 
ชีววิทยา จำนวน 80 ข้อ
รูปแบบการสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
คณิตศาสตร์ 2 จำนวน 30 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) จำนวนจริงและการดำเนินการ
2) การวัด
3) พีชคณิต
4) ความน่าจะเป็น
 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 50 ข้อ
รูปแบบข้อสอบ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เนื้อหา
1) พันธุกรรม
2) สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) อยู่ดีมีสุข
4) อยู่อย่างปลอดภัย
5) ธาตุและสารประกอบ
6) ปฏิกิริยาเคมี
7) สารชีวโมเลกุล
8) ปิโตรเลียม
9) พอลิเมอร์
10) การเคลื่อนที่
11) แรงในธรรมชาติ
12) คลื่นกล
13) เสียง
14) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
15) พลังงานนิวเคลียร์
16) โครงสร้างโลก
17) การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
18) แผ่นดินไหว
19) ธรณีประวัติ
20) กำเนิดเอกภพ
21) ดาวฤกษ์
22) ระบบสุริยะ
23) เทคโนโลยีอวกาศ
24) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
     น้องๆ อย่าลืมตรวจสอบระเบียบการ เผื่อรอบที่ต้องการจะสอบ มหาวิทยาลัยที่ต้องการจะยื่น กำหนดคะแนนสอบวิชาสามัญ ซึ่งผลการสอบทั้ง 9 วิชา ทางสทศ.จะประกาศผลในวันที่ 5 เมษายน 2563

 
     "ไม่อยากพลาดรอบ TCAS ในฝัน พี่ๆ Dek-D ชวนมาอัปเดตระบบ TCAS 63 แบบเจาะลึก พร้อมทริคเตรียมตัวสอบและการเอาตัวรอดใน TCAS รอบต่างๆ มาเจอกันได้ที่ Dek-D's TCAS on Stage DEBATE รอบพิเศษ ตอน TCAS'63 รอบไหนที่ใช่คุณ? 5 ต.ค.นี้ ที่ฮอลล์ EH 106 ไบเทคบางนา รายละเอียดคลิก"
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #วิชาสามัญ #วิชาสามัญ 63 #test blueprint #9 วิชาสามัญ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?