/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! รายละเอียดการสมัครสอบ GAT PAT + 9 วิชาสามัญ 63 []

วิว
ออกมาพร้อมกันตกใจเลยจ้า สำหรับรายละเอียดการสมัครสอบ GAT PAT ปี 63 และ 9 วิชาสามัญ ปี 63 ที่น้องๆ จะต้องติดตามประกาศและสมัครด้วยตนเอง ให้ครบทุกวิชาที่ต้องใช้สำหรับใช้ในการยื่นคะแนนเข้าใน TCAS 63 นี้ เพราะการสอบมีเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่สามารถสอบเพิ่มได้นะคะ ดังนั้นช่วงเวลาก่อนสอบ ขอให้น้องๆ ทุกคน ไปหาข้อมูลก่อนว่า คณะที่เราอยากเข้านั้นต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เพื่อสมัครให้ถูกวิชาค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดอื่นๆ กันเลยค่ะ
 

 
กำหนดการสมัคร GAT PAT
          ระบบเปิด 25 พ.ย. เวลา 09.00 น.
          ระบบปิด 9 ธ.ค. เวลา 23.59 น. หมดเขตชำระเงิน 20.00 น.


ตารางสอบ GAT PAT
 

ขั้นตอนการสมัคร GAT PAT
          สำหรับน้องๆ ม.6 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านเข้าระบบก่อน (สำหรับเด็กซิ่วใช้รหัสเดิมได้เลย) โดยเลือกเมนู "ลงทะเบียน (รายใหม่)"กรอกข้อมูลส่วนตัว และกำหนดรหัสผ่าน 4-6 หลัก ซึ่งในการเข้าระบบ GAT PAT นั้นจำเป็นต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านทุกครั้ง ดังนั้นเก็บข้อมูลส่วนนี้ให้ดีๆ ด้วยค่ะ
          การสมัครสอบ ให้เลือกเมนู "เข้าระบบ (รายเก่าหรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)" โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน โดยมีลำดับการสมัคร ดังนี้
          1. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏให้ถูกต้องก่อนสมัคร
          2. เลือกเมนู "สมัครสอบ" และเลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ (วิชา PAT 7 เลือกสอบได้วิชาเดียวเท่านั้น เพราะสอบวันและเวลาเดียวกัน)
          3. เลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการสอบ โดยผู้ที่เลือกสอบใน กทม. นนทบุรีและปทุมธานี ให้กดเลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการ หลังชำระเงินแล้ว ให้เข้ามาเลือกโรงเรียนที่จัดสอบอีกครั้ง หากไม่เข้ามาเลือก สทศ.จะจัดที่ในสนามสอบที่ยังมีที่ว่างอยู่ในเขต/อำเภอที่เลือกไว้
          ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ให้เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะไปสอบเท่านั้น สทศ.จะจัดสนามสอบให้ตามอำเภอที่ได้เลือกไว้ ยกเว้นว่ามีจำนวนมากเกิน หรือ ยุบสนาม สทศ.จะจัดสอบให้ในอำเภอใกล้เคียง **สามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้ ภายในระยะเวลาการเลือกสนามสอบ***
          4. เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้เข้าเมนู "พิมพ์ใบจ่ายเงิน" ค่าสมัครวิชาละ 140 บาท ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
          5. หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาสอบ ถ้ายังไม่จ่ายเงิน สมัครใหม่ได้เลย หากชำระเงินแล้ว ให้สมัครใหม่เฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่ม ระบบจะรวบรวมข้อมูลการสมัครทั้งหมดให้เอง ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายวิชา PAT 7 ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายวิชา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ให้ สทศ. เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง หากเห็นเหตุอันสมควร

ดูเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล/แก้ไขรายวิชา PAT 7 >>คลิก<<

กำหนดการสมัคร 9 วิชาสามัญ
          ระบบเปิด 5 ธ.ค. เวลา 09.00 น.
          ระบบปิด 19 ธ.ค. เวลา 23.59 น. หมดเขตชำระเงิน 20.00 น.


ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ
 

ขั้นตอนการสมัคร 9 วิชาสามัญ
          สำหรับน้องๆ ม.6 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านเข้าระบบก่อน (สำหรับเด็กซิ่วใช้รหัสเดิมได้เลย) โดยเลือกเมนู "ลงทะเบียน (รายใหม่)" กรอกข้อมูลส่วนตัว และกำหนดรหัสผ่าน 4-6 หลัก ซึ่งในการเข้าระบบ GAT PAT นั้นจำเป็นต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านทุกครั้ง ดังนั้นเก็บข้อมูลส่วนนี้ให้ดีๆ ด้วยค่ะ
          การสมัครสอบ ให้เลือกเมนู "เข้าระบบ (รายเก่าหรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)" โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน โดยมีลำดับการสมัคร ดังนี้
          1. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏให้ถูกต้องก่อนสมัคร
          2. เลือกวิชาที่ต้องการสอบ วิชาที่กำหนดการสอบวันและเวลาเดียวกัน เลือกได้วิชาเดียวเท่านั้น
          3. เลือกจังหวัด เขต/อำเภอ ที่จะไปสอบ โดยผู้สมัครที่จะเลือก กทม. นนทบุรี ปทุมธานี เลือกได้ 5 อันดับ โดยเรียงจากความต้องการไปสอบมากสุดไปน้อยสุด สทศ.จะเรียงลำดับตามวันและเวลาในการชำระเงิน กรณีที่ สทศ. ไม่สามารถจัดให้มีสิทธิ์สอบในจังหวัด และเขต/อำเภอ ตามที่ลำดับไว้ สทศ.จะจัดให้เข้าสอบสนามอื่นๆ ตามความเหมาะสม
          ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ให้เลือกเฉพาะอำเภอ และให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหลังชำระเงิน **สามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้ ภายในระยะเวลาการเลือกสนามสอบ***
          4. เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบจ่ายเงิน โดยวิชาละ 100 บาท ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
          5. หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาสอบ ถ้ายังไม่จ่ายเงิน สมัครใหม่ได้เลย หากชำระเงินแล้ว ให้สมัครใหม่เฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่ม ระบบจะรวบรวมข้อมูลการสมัครทั้งหมดให้เอง ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เวลาสอบตรงกันให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายวิชา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ให้ สทศ. เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง หากเห็นเหตุอันสมควร

          ย้ำอีกครั้งว่าการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ สมัครสอบได้เพียง 1 ครั้ง/ปี และกำหนดการสมัครก็ส่วนที่ทับซ้อนกันด้วย  โดยการสอบทั้ง 2 อย่างสมัครที่เว็บเดียวกัน คือ สทศ. www.niets.or.th นะคะ ห้ามเข้าผิดเว็บเด็ดขาด!
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #gat pat #gat pat 63 #สมัคร GAT PAT #9 วิชาสามัญ #สมัคร 9 วิชาสามัญ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?