/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : โควตาเรียนดี 6 คณะ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ []

วิว

สวัสดีค่ะ พี่แป้งมีรับตรงใน TCAS63 รอบ 1 มาฝากค่ะ คือ โควตาเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอนนี้มีทั้งหมด 6 คณะ โดยจะเปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน แต่ทุกคณะจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ด้วย ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สมัคร : 17 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 
ทดสอบ Icon หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่

วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon สมัคร : 16 ตุลาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น GED, IGCSE, GCE
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon เขียนเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่ต่ำกว่า 500 คำ)
 
ทดสอบ Icon หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TU-GET, CU-TEP, KMUTNB English Proficiency Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดวิทยาลัยนานาชาติ คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
ทดสอบ Icon สมัคร : 16 ตุลาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงให้เหจนความสามารถด้านวิชาการ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สมัคร : 16 ตุลาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
    สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon บางสาขามีการสอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
ทดสอบ Icon สมัคร : 16 ตุลาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สมัคร : 16 ตุลาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบภายใน ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถด้านวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด A4 จำนวน 15 ผลงานขึ้นไป
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ. #โควตาเรียนดี #โควตาเรียนดี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?