/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 63 โครงการ Early Admission หลักสูตรนานาชาติ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs @ KMUTT หลักสูตรนานาชาติ ทั้งหมด 3 คณะ โดยจะรับทั้งน้องๆ ม.6 และเทียบเท่า (GED, IGCSE) ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

คณะที่เปิดรับและรายละเอียดการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์  (นานาชาติ)
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
    สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
    สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (GED, IGCSE เป็นต้น)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ (Multi Mini Interview)
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (GED, IGCSE เป็นต้น)
 
ทดสอบ Icon ไม่มีกำหนดเกณฑ์ GPAX, GPA
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรายละเอีดยที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ (Interview)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
    สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  (นานาชาติ)
    สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (GED, IGCSE เป็นต้น)
 
ทดสอบ Icon ไม่มีกำหนดเกณฑ์ GPAX, GPA
 
ทดสอบ Icon มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรายละเอีดยที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ (Interview)

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
 
ทดสอบ Icon สําเนาผลการเรียน 4 เทอม
 
ทดสอบ Icon สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน
 
ทดสอบ Icon ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

เอกสารการสมัคร (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
 ทดสอบ Icon ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
 
ทดสอบ Icon สําเนาผลการเรียน 4 เทอม
 
ทดสอบ Icon สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
 
ทดสอบ Icon Personal Statement of Motivation :
    * Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
    * How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.
 
ทดสอบ Icon จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ
 
ทดสอบ Icon ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

ปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 63 #รับตรง #Early Admission #รับตรงนานาชาติ #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #มจธ. #มจธ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?