/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง []

วิว

สวัสดีค่ะ การเผยรายละเอียดรอบ Portfolio ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มทยอยออกมาทีละคณะค่ะ ล่าสุดตอนนี้มีทั้งหมด 5 คณะแล้ว ซึ่งสมัครพร้อมกัน 2 - 16 ธ.ค.นี้ ไปดูรายละเอียดแต่ละคณะกันเลยค่ะ
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
    สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
    สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
    สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
    สาขาวิชานิเทศศิลป์
    สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
    สาขาวิชาการถ่ายภาพ
    สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์
    สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
    าขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชารับเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรายละเอียด(แบบฟอร์ม)ที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
    สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คลิกที่นี่

คณะการบริหารและจัดการ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะการบริหารและจัดการ คลิกที่นี่

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีประสบการณ์พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน หรือทักษะการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ หรือการพัฒนาซอฟท์แวรืเบื้องต้นด้สนปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขต
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง คลิกที่นี่

คณะศิลปศาสตร์
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชานวัตกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

 ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ลาดกระบังฯ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #สจล. #สจล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?