/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยนครพนม (รวม 1,245 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เผยรายละเอียดการรับใน TCAS 63 รอบ Portfolio มาแล้ว โดยเปิดรับทุกคณะรวมแล้วกว่า 1,245 ที่นั่ง ใช้เกรดขั้นต่ำ 2.00 ยกเว้นคณะครุศาสตร์กำหนดเกรดที่ 2.75 ไปดูรายละเอียดอื่นๆ กันเลยค่ะ
 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะครุศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการกีฬา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการการบิน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี    
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร

วิทยาลัยธาตุพนม
 
ทดสอบ Icon สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 
ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมพลังาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นคณะครุศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ

ปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.นครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?