/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! ปฏิทินสมัครสอบปี 2020 : CU-TEP, CU-ATS, CU-AAT ฯลฯ []

วิว
          สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติต้องเตรียมตัวหลายอย่าง ทั้งการตามข่าวสอบที่อาจจะมานอกรอบ TCAS และการตามสอบวิชาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นมากๆ ซึ่งหลายสถาบันสามารถใช้ผลสอบ CU-TEP ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการของจุฬาฯ ได้ค่ะ


          ตอนนี้ ศูนย์ทดสอบฯ จุฬาฯ ได้ออกกำหนดการของปี 2020 มาแล้ว เปิดรับทั้งหมด 23 ครั้ง เริ่มธันวาคมนี้ไปจนถึงพฤศจิกายนปีหน้าค่ะ ไปดูรายละเอียดกันเลย
 การสอบแต่ละวิชาใช้ทำอะไรบ้าง?
          "CU-TEP" (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) คือ การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ใช้สำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วัดทักษะการฟัง อ่าน เขียน
          "CU-TEP & Speaking" คือ การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ใช้สำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด
          "CU-AAT" (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) คือ การทดสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา ใช้สำหรับเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ
          "CU-ATS" (Chulalongkorn University Aptitude Test for Science) คือ การสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
          "CU-TAD" (Chulalongkorn University Test of Aptitude in Design) คือ การทดสอบทักษะด้านการออกแบบ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
          "CU-SSEPT" (Chulalongkorn University Secondary School English Proficiency Test) คือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          "CU-TEC" (Chulalongkorn University Test of English for Communication) คือ การทดสอบวักทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (ลักษณะเดียวกับ TOEIC) สามารถใช้ประกอบการรับสมัครงาน เลื่อนตำแหน่ง ดูงานในต่างประเทศ ฯลฯ โดยจะวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด
          "E-testing" คือ การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based Testing) ผู้เข้าสอบจะทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ

ค่าใช้จ่ายการสมัครสอบ


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #ศูนย์ทดสอบวิชาการ จุฬาฯ #CU-TEP #CU-AAT #กำหนดการสอบ CU-TEP #ผลทดสอบภาษาอังกฤษ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?