/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ม.เชียงใหม่ ประกาศปฏิทินการรับ #TCAS63 4 รอบ มากกว่า 9,000 ที่นั่ง []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ ช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยทยอยประกาศปฏิทิน และแผนการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563 กันอยู่ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.ศิลปากร ม.มหาสารคาม ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น วันนี้ก็เป็นคิวของ “ม.เชียงใหม่” กันบ้าง
 

 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศปฏิทิน ของ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ออกมาทั้งหมด 4 รอบ (Portfolio, โควตา, รับตรงร่วมกัน และ Admission) เพื่อให้น้องๆ ได้เริ่มเตรียมตัวกัน รวมไปถึงประกาศระเบียบการ พร้อมจำนวนที่นั่งของแต่ละคณะที่จะเปิดรับด้วย โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดรับทั้งหมด 9,606 ที่นั่ง ดังนี้
 
รอบที่ 1 Portfolio
1.1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน + รับนักเรียนโครงการพิเศษ
 • เปิดรับสมัคร : 2 - 13 ธันวาคม 2562
 • ส่งใบสมัคร + หลักฐานชำระเงิน : 2 - 16 ธันวาคม 2562
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร : 9 - 19 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ : 11-12 มกราคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30 - 31 มกราคม 2563
โครงการที่เปิดรับ
1) รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 14 คณะ 92 สาขาวิชา 1,125 ที่นั่ง
2) รับนักเรียนโครงการพิเศษ 7 โครงการย่อย 88 สาขาวิชา 416 ที่นั่ง

 
1.2 รับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์คณะโดยตรง
 • สอบสัมภาษณ์ : 11 มกราคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30 - 31 มกราคม 2563
คณะที่เปิดรับ
1) คณะศึกษาศาสตร์ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 31 ที่นั่ง
2) คณะวิทยาศาสตร์ 45 ที่นั่ง
3) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 ที่นั่ง
4) คณะบริหารธุรกิจ 85 ที่นั่ง
5) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 40 ที่นั่ง

 
รอบที่ 2 โควตา
2.1 รับนักเรียนโควตาภาคเหนือ/นักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ/นักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
 • เปิดรับสมัคร : 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ส่งใบสมัคร : 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก : 16 มีนาคม 2563
 • แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ : 5 - 6 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 12 เมษายน 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 17 - 18 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 เมษายน 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 - 23 เมษายน 2563
โครงการที่เปิดรับ
1) รับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ 22 คณะ 132 สาขาวิชา 4,557 ที่นั่ง
2) รับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ 10 สาขาวิชา 104 ที่นั่ง
3) รับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 17 สาขาวิชา 19 ที่นั่ง

 
2.2 รับนักเรียนโครงการพิเศษ
 • เปิดรับสมัคร : 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ส่งใบสมัคร : 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ : 5 - 6 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 12 เมษายน 2563
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 เมษายน 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 - 23 เมษายน 2563
โครงการที่เปิดรับ
1) โครงการเด็กดีมีที่เรียน 3 คณะ 26 ที่นั่ง
2) นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3 คณะ 73 ที่นั่ง
3) โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา 10 คณะ 53 ที่นั่ง
4) นักเรียนพิการ 9 คณะ 16 ที่นั่ง
5) โครงการพิเศษอื่นๆ 5 คณะ 324 ที่นั่ง

 
2.3 ดำเนินการโดยคณะ
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์คณะโดยตรง
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 เมษายน 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 - 23 เมษายน 2563
คณะที่เปิดรับ
1) คณะวิทยาศาสตร์ 3 ที่นั่ง
2) คณะเทคนิคการแพทย์ 8 ที่นั่ง
3) คณะพยาบาลศาสตร์ 5 ที่นั่ง
4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 ที่นั่ง

 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (124 สาขาวิชา 1,920 ที่นั่ง)
 • เปิดรับสมัคร : 7 - 17 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) : 13 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 17 พฤษภาคม 2563

   
รอบที่ 4 Admission (104 สาขาวิชา 680 ที่นั่ง)
 • เปิดรับสมัคร : 7 - 20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 พฤษภาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) : 1 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 7 มิถุนายน 2563

   
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ยังไม่มีกำหนด-ติดตามข่าวสารภายหลัง)
 
     น้องๆ คนไหนสนใจสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะประกาศระเบียบการออกมาแล้วทั้ง 4 รอบ น้องๆ ก็ยังต้องติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงได้
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #มช. #ม.เชียงใหม่ #CMU #CMU 63

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?