/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : ม.นวมินทราธิราช 5 คณะ (รวมคณะแพทยฯ วชิรพยาบาล) []

วิว

สวัสดีน้องๆ #dek63 ค่ะ วันนี้พี่มิ้นท์จะมาอัปเดตโครงการรับตรง TCAS รอบที่ 1 อีกหนึ่งมหาวิทยาลัย นั่นก็คือ ม.นวมินทราธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เป็นคณะในฝันของใครหลายคน เช่น แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, พยาบาลเกื้อการุณย์ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีคณะอื่นๆ ที่เปิดรับอีกเพียบเลย ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 

 
คณะที่เปิดรับสมัคร
1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, สาขาวิชารังสีเทคนิค)
2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล, สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด, สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย)
4. วิทยาลัยพัฒนามหานคร (สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน, สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง)
5. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง (สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย, สาชาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)

 
เกณฑ์การคัดเลือก
1. Portfolio
2. การสอบสัมภาษณ์
3. ผลคะแนนการสังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

กำหนดการรับสมัคร
2 - 8 ธ.ค. 62    สมัครทางระบบ ม.นวมินทราธิราช และชำระเงินค่าสมัคร
3 - 9 ธ.ค. 62    ตรวจสอบสถานะชำระเงินค่าสมัครหลังชำระ 1 วันทำการ และอัปโหลดไฟล์หลักฐานการสมัคร
3 - 10 ธ.ค. 62    ตรวจสอบสถานะการสมัคร
26 ธ.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
27 ธ.ค. 62    ยื่นคำร้อง กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4 - 7 ม.ค. 63    สอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการของแต่ละคณะ
10 ม.ค. 63    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสทิธิ์ตรวจร่างกาย
15 - 19 ม.ค. 63    ตรวจร่างกาย และทดสอบทางจิตวิทยา (ถ้ามี)
30 ม.ค. 63    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
30 - 31 ม.ค. 63    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
4 ก.พ. 63    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #ม.นวมินทราธิราช #TCAS 63 ม.นวมินทราธิราช #TCAS 63 แพทยฯ วชิรพยาบาล #TCAS รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?