/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เปิดรับใน TCAS 63 ด้วย ในรอบแรกจะเปิดรับทั้งหมด 7 โครงการ มีทั้งโครงการปกติ หลักสูตรนานาชาติ และโครงการให้ทุน รายละเอียดแต่ละโครงการมีดังนี้
 

โครงการ Active Recruitment
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    คณะวิทยาศาสตร์
    โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
    วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX,GPA ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ Active Recruitment คลิก

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    คณะวิทยาศาสตร์
    โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
    วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
ทดสอบ Icon ประเภทของทุน
    1.ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
    2.ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน คือ ด้านกีฬา, ด้านศิลปวัฒนธรรม, ด้านความเป็นผู้นำ, ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX,GPA ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้า คลิก  

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    คณะวิทยาศาสตร์
    โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
    วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX,GPA ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี คลิก

โครงการ KMUTT International Admission
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX,GPA ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมฯ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP / RMIT
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการ KMUTT International Admission คลิก

โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล(IBP)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล คลิก

โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
    วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX,GPA ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP / RMIT (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. คลิก

โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
    วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX,GPA ตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. คลิก

ปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #มจธ. #รอบ Portfolio #รอบ Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?