/>
ซ่อน
แสดง

"ข้อสอบประเมินสมรรถนะ" โควตา ม.ขอนแก่น คืออะไร? ใช้ในคณะไหนบ้าง เช็กเลย! []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกกำหนดการ TCAS 63 มา เมื่อเดือนที่แล้ว ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยในรอบที่ 2 หรือรอบโควตา เพราะในกำหนดการรอบนี้มีคำว่า "การประเมินสมรรถนะหลัก" และ "การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน” อยู่
 

 
     จากกำหนดการฉบับนั้น น้องๆ หลายคนก็เกิดความสงสัยว่า ข้อสอบเหล่านี้คืออะไร มีกี่วิชา แค่ละสาขาใช้คะแนนอะไรบ้าง วันนี้! มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ออกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปดูกัน
     ในการสมัคร TCAS รอบ 2 หรือ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีองค์ประกอบ หรือเกณฑ์การพิจารณาจาก การประเมินสมรรถนะหลัก 80 - 100% และประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน หรือความถนัดเฉพาะด้าน 0 - 20%
 
การประเมินสมรรถนะหลัก ได้แก่
 • สมรรถนะด้านภาษาไทย
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
 • สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์
 • สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์
 • สมรรถนะด้านดิจิทัล
   
การประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน ได้แก่
 • สมรรถนะด้านเวชนิทัศน์ (ด้านเทคโนโลยีสำหรับเวชนิทัศน์-ด้านศิลป์สำหรับเวชนิทัศน์)
 • สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (ด้านภาษาญี่ปุ่น-ด้านภาษาจีน-ด้านภาษาเยอรมัน-ด้านภาษาฝรั่งเศส
 • สมรรถนะด้านศิลปกรรมศาสตร์ (ด้านการวาดเส้น-ด้านองค์ประกอบศิลป์-ด้านวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร-ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์-ด้านดนตรีตะวันตก-ด้านดนตรีไทย-ด้านดนตรีพื้นเมือง-ด้านนาฏศิลป์-ด้านศิลปะการละคร )
 • สมรรถนะด้านด้านศึกษาศาสตร์ (ด้านความถนัดทางกาย-ด้านความถนัดทางศิลป์)
 • สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์-ด้านการออกแบบ)
 • สมรรถนะด้านด้านวิศวกรรมศาสตร์
   
ค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะ
 • สมรรถนะหลักด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้านการวิเคราะห์และดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ สมรรถนะละ 100 บาท
 • สมรรถนะเฉพาะด้าน สมรรถนะละ 200 บาท
   
ตัวอย่างการใช้คะแนนในแต่ละวิชา
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • สมรรถนะด้านภาษาไทย 15%
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 20%
 • สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 25%
 • สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 40%
(คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25 และคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สมรรถนะด้านภาษาไทย 10%
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 30%
 • สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 10%
 • สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 40%
 • สมรรถนะด้านดิจิทัล 10%
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 20%
 • สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 30%
 • สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 30%
 • สมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์ 20%
   
คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น
 • สมรรถนะด้านภาษาไทย 30%
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 15%
 • สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 15%
 • สมรรถนะด้านดิจิทัล 10%
 • สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น 30%
   
คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
 • สมรรถนะด้านภาษาไทย 40%
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 60%
 • หรือ
 • สมรรถนะด้านภาษาไทย 30%
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 35%
 • สมรรถนะด้านคณิตฯ/วิทย์/ดิจิทัล/ภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน/จีน/ญี่ปุ่น 35%
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 • สมรรถนะด้านภาษาไทย 20%
 • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 20%
 • สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 10%
 • สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 10%
 • สมรรถนะด้านดิจิทัล 20%
 • สมรรถนะด้านวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร 10%
 • สมรรถนะด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ 10%
   
     สำหรับเกณฑ์การใช้คะแนนในสาขาอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้จากที่นี่ >>คลิก<<
 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดรับสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 6 - 11 ก.พ. 63 และจะจัดประเมินสมรรถนะในวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2563 (กำหนดการ) แต่อย่างไรก็ตามให้น้องติดตามข่าวสารอย่างไรใกล้ชิด เพราะอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS63 #Quota #โควตาภาคอีสาน #โตวตา ม.ขอนแก่น #สอบสมรรถนะ มข.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?