/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (8 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เผยรายละเอียดการเปิดรับใน TCAS 63 รอบที่ 1 มาแล้ว โดยรับทั้งหมด 8 โครงการ สมัคร 2-15 ธ.ค.63 ข่าวดีก็คือ รับตรงของ มศว รอบนี้ เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ค่ะ แต่ละโครงการจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย
 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คณะ/สาขาที่เปิดรับ
รหัสกลุ่มสาขา 181
โครงการพิเศษ รหัสกลุ่มสาขา 208

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการผู้พิการ
คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้พิการในประเภทที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับสาขา หรือมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับสาขา
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับสาขา
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการนักกีฬา
คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านกีฬาในประเภทที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS,  CU-TEP, GSAT
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการหลักสูตรนานาชาติ
คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP, GSAT, SWU-SET
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #รอบ Portfolio มศว #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?