/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ มศว + ม.นอตติงแฮม (นานาชาติ) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครโครงการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร เป็นการเรียนร่วมกัน โดยไปเรียนที่ UK 3 ปี และกลับมาเรียนที่ มศว อีก 3 ปีค่ะ รายละเอียดมีดังนี้
 

หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวน 20 ที่นั่ง

สถานที่เรียน
 ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 
ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
กลุ่มที่ 1
 
ทดสอบ Icon สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IELTS (UKVI) ไม่น้อยกว่า 7.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT

กลุ่มที่ 2
 
ทดสอบ Icon สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IELTS (UKVI) ไม่น้อยกว่า 7.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT
 
ทดสอบ Icon มีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาว่าสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาตั้งแต่เดือน มิ.ย.63

กลุ่มที่ 3
 
ทดสอบ Icon สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IELTS (UKVI) ไม่น้อยกว่า 7.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ BMAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบระดับ IGCSE / GCSE / GCE

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน / วุฒิการศึกษา
 
ทดสอบ Icon คะแนนผลสอบ IELTS (UKVI), BMAT
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ
 
ทดสอบ Icon ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยพยาบาลของรัฐเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon หลักฐานแสดงสถานะการเงินของผู้ปกครองย้อนหลัง 6 เดือน

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon ผลการเรียน GPAX
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon ตรวจร่างกาย
 
ทดสอบ Icon ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง มศว #คณะแพทยศาสตร์ #คณะแพทยศาสตร์ มศว #คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม #คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?