/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ (1,137 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงมาฝากค่ะ คือ TCAS 63 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับรอบนี้ทั้งหมด 4 โครงการ มีทั้งแบบกำหนดเฉพาะนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ และนักเรียนจากทั่วประเทศ งานนี้เตรียมทำ Portfolio กันเลยค่ะ มีกำหนดใช้ทุกโครงการ รายละเอียดมีดังนี้
 

โครงการส่งเสริมนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
คณะที่เปิดรับ (500 ที่นั่ง)
วิทยาเขตพัทลุง

 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

วิทยาเขตสงขลา
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
เป็นผู้ที่เรียนอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (บางสาขามีกำหนดเพิ่มเติม)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการคุณธรรมจริยธรรม
คณะที่เปิดรับ (271 ที่นั่ง)
วิทยาเขตพัทลุง
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

วิทยาเขตสงขลา
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (บางสาขามีกำหนดเพิ่มเติม)
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
คณะที่เปิดรับ (270 ที่นั่ง)
วิทยาเขตพัทลุง
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

วิทยาเขตสงขลา
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (บางสาขามีกำหนดเพิ่มเติม)
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
คณะที่เปิดรับ (96 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (พัทลุง)
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ (พัทลุง)
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (สงขลา)
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สงขลา)

 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (บางสาขามีกำหนดเพิ่มเติม)
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.ทักษิณ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #รอบ Portfolio #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?