/>
ซ่อน
แสดง

คณะทันตแพทยฯ - สัตวแพทยฯ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากสภาวิชาชีพแล้ว []

วิว
         สวัสดีค่ะ ใครที่กำลังหาข้อมูลเรื่องการรับรองของคณะทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ วันนี้พี่มิ้นท์มีข่าวอัปเดตมาจากมหาวิทยาลัย ว่าตอนนี้ 2 หลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ได้ผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภาแล้ว และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากสัตวแพทยสภาแล้วเช่นกัน
 

 
         เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ได้เผยว่า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนได้ผ่านการตรวจประเมินจากทันตแพทยสภาแล้ว โดยนักศึกษาจะเรียนปี 1-2 ที่ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนปี 3-6 เรียนที่กรุงเทพฯ

         โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษ 100% ความพิเศษคือ ห้องเรียนทุกห้องใช้ระบบ Smart Classroom คือการเรียนการสอนที่เป็นระบบดิจิทัลใหม่ทั้งหมด สนับสนุนนักศึกษาได้ทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ไปเรียนรู้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย ปัจจุบันทางวิทยาลัยได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น National University of Singapore (NUS) และ Kunming Medical University (KMU) และจะขยายความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ให้มากขึ้นต่อไป

         ด้านวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เผยว่า ที่ประชุมอนุมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา มีมติเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติแล้ว โดยในระยะเวลา 5 ปีนี้ จะมีการตรวจประเมินการดำเนินงานปีละ 2 ครั้งเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดไว้

         หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ถือเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย สอนอิงกับกรอบมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จากประเทศอังกฤษ เพื่อฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เน้นการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และวิทยาลัยได้เปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา มีอาจารย์ผู้สอนระดับศาสตราจารย์ชาวต่างชาติ มีการส่งนักศึกษาไปดูงานในต่างประเทศ และยังได้รับความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ Ludwig Maximillion University ประเทศเยอรมนี และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 
         สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ในปี 63 นี้มีเปิดรับสมัครแล้ว โดยรับคณะละ 30 ที่นั่ง ดูเพิ่มเติมที่ https://www.dek-d.com/tcas/53858/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #tcas ม.วลัยลักษณ์ #ม.วลัยลักษณ์ TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?