/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (รับ 673 ที่นั่ง ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ) []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาฝากค่ะ จะเปิดรับใน TCAS 63 รอบ 1 ด้วย โดยเปิดรับทั้งหมด 6 คณะ รวมแล้ว 673 ที่นั่ง ส่วนใหญ่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ สามารถสมัครและรอยื่น Portfolio วันสอบสัมภาษณ์ได้เลย ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

คณะ-สาขาที่เปิดรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (จำนวนรับ 55 ที่นั่ง)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

คณะบริหารศาสตร์ (จำนวนรับ 75 ที่นั่ง)
 ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (จำนวนรับ 73 ที่นั่ง)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จำนวนรับ 85 ที่นั่ง)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

คณะศิลปศาสตร์ (จำนวนรับ 180 ที่นั่ง)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อาชวิทยาและการบริหารงานตำรวจ)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (จำนวนรับ 205 ที่นั่ง)
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีสาขาที่กำหนด GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ดังนี้
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (ทุกสาขาวิชา)

ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อ คลิกที่นี่

ปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #รอบ Portfolio #Portfolio #Portfolio

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?