/>
ซ่อน
แสดง

มาดู! เกณฑ์ #Admission รอบ 4 ม.เกษตรศาสตร์ บางสาขากำหนด GPAX ขั้นต่ำ! []

วิว
สวัสดีค่ะ เพิ่งจะสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 ยังไม่ทันปิดรับสมัครเลย บางมหาวิทยาลัยได้ปล่อยเกณฑ์ รอบ 4 Admission มาแล้ว อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นอกจากจะบอกว่ารับคณะ/สาขาอะไรบ้าง และสัดส่วนคะแนนใช้เท่าไหร่ มีเพิ่มเติมกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของบางสาขาด้วย ที่บางทีถ้าไม่ดูระเบียบการให้ดีอาจจะพลาดได้ เราไปดูการกำหนดเกณฑ์ของ ม.เกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
 

สาขาที่กำหนดคะแนน/เกรดขั้นต่ำ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT 79 (ภาษาญี่ปุ่น) ต้องไม่น้อยกว่า 65 คะแนน

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPA วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย
 
ทดสอบ Icon ต้องสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในชนิดที่กำหนดได้

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAXไม่น้อยกว่า 2.50

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAXไม่น้อยกว่า 2.75

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 และมี GPA วิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 2.75

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ทุกสาขาวิชา)
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT 73 (วิศวกรรมศาสตร์) ต้องไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon ในวันสอบสัมภาษณ์ ต้องวิ่งทดสอบร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ)
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 
ทดสอบ Icon ต้องเรียนสายวิทย์คณิตเท่านั้น

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์(วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPA วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์(วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์(วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์(วิทยาเขตกำแพงแสน) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 และมี GPA วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 
ทดสอบ Icon รับเฉพาะเพศชาย

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 
ทดสอบ Icon รับเฉพาะเพศชาย

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
 
ทดสอบ Icon รับเฉพาะสายวิทย์คณิต และ สายศิลป์คำนวณ

สาขาที่กำหนดคุณสมบัติตาบอดสี
 ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ)
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

สาขาที่กำหนดคุณสมบัติตาบอดสีและหูไม่หนวก
 ทดสอบ Icon คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ปีนี้เป็นปีที่มีกำหนดเกรดขั้นต่ำในหลายสาขาวิชาเลยค่ะ แต่สัดส่วนคะแนนยังคงเดิมคือ ใช้ GPAX 20% // O-NET 30% และ GAT PAT 50% โดย ม.เกษตรฯ มีการกำหนด O-NET ภาษาอังกฤษในทุกสาขาวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 16 คะแนน และมีบางสาขาที่กำหนดมากกว่านี้ อย่าลืมเช็กเกณฑ์อีกครั้ง และเตรียมตัวสอบแต่เนิ่นๆ นะคะ :)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ม.เกษตรศาสตร์ #มก. #เกณฑ์แอดมิชชั่น #แอดมิชชั่น #รอบ 4 #กำหนด GPAX #เกรดขั้นต่ำ #เกรดขั้นต่ำ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?