/>
ซ่อน
แสดง

เทียบชัด! 12 สิ่งที่เปลี่ยนไป ในเกณฑ์ TCAS รอบ 3 จุฬาฯ (ปี 62 VS 63) []

วิว
สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีประมาณ 12 มหาวิทยาลัยแล้วที่ได้เผยเกณฑ์การรับใน TCAS 63 รอบ 3 เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันก่อน หนึ่งในนั้นก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เผยตารางสัดส่วนคะแนนออกมา ซึ่งรายละเอียดของตารางจะมีความแตกต่างจากปีที่แล้ว (ปี62) อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
 

1.เพิ่มช่อง GPAX ทุกสาขา จากตารางสัดส่วนคะแนนปี 63 ของจุฬาฯ จะมีช่องเพิ่มขึ้นมาคือ GPAX ขั้นต่ำของแต่ละสาขา ต่างจากปีก่อนที่ไม่ได้มี GPAX ในตาราง แต่จะไปอยู่ในส่วนคุณสมบัติเฉพาะแทน

2.
ปรับ GPAX ขั้นต่ำ เทียบจากปี 62 เห็นได้ว่าปีนี้มีคณะที่ปรับเกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำ คือ คณะครุศาสตร์ จากปี 62 กำหนดทุกสาขาไม่น้อยกว่า 2.00 แต่ในปี 63 แต่ละสาขากำหนด GPAX ต่างกัน มีตั้งแต่ 2.00, 2.75, 2.80, 3.00 และ 3.50

3.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับแยกสาขามากกว่าเดิม การรับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีทั้งรับรวมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และบางสาขาที่เปิดรับแยกด้วย ในปี 63 มีสาขาที่รับแยกเพิ่มขึ้นมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา ส่วนเกณฑ์การรับยังเหมือนเดิม และคะแนนรวมต้องเกิน 51% ถ้าเทียบฐาน 30,000 คะแนน คือจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 15,300 คะแนน

4.
คณะอักษรศาสตร์ ไม่เปิดรับสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จะเปิดรับเพียงสาขาอักษรศาสตร์(รับรวม) เท่านั้น แต่ยังสามารถยื่นคะแนน PAT ได้เหมือนเดิม จะมีทั้งแบบ PAT 1 และแบบ PAT 7 (ทุกวิชา)

5.
สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เปลี่ยนเกณฑ์ จากเดิมใช้ GAT 30% // PAT 1 40% // PAT 2 10% เป็น GAT 30% // PAT 1 50% ไม่ใช้ PAT 2

6.สาขามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เอกภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น สาขามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อ แต่ว่าใช้เกณฑ์เดิมเหมือนปี 62

7.
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ เพิ่มรูปแบบการรับ จากเดิม 2 รูปแบบ เป็น 3 รูปแบบในปี 63 โดยรูปแบบที่ 3 คือใช้คะแนน GAT, PAT 5, วิชาสามัญภาษาอังกฤษ และ วิชาสามัญวิทยาศาสตร์ทั่วไป

8.
คณะครุศาสตร์ ไม่เปิดรับสาขาศิลปศึกษา ในปี 63

9.
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ แยกเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ โดยเกณฑ์การรับยังเหมือนเดิม

10.
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับเพิ่ม 2 สาขา คือ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาโภาชนาการและการกำหนดอาหาร เกณฑ์ในการรับเหมือนเดิม

11.
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือก จากปี 62 ใช้ GAT 30% // PAT 2 40% และ สอบเฉพาะความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 30% เปลี่ยนเป็น ใช้ GAT 60% // PAT 2 40% ไม่ใช้วิชาสอบเฉพาะความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชา GAT ต้องได้ไม่น้อยกว่า 25% หรือ 75 คะแนน (ปี 62 ไม่กำหนด)

12.
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เปลี่ยนเกณฑ์คัดเลือก จากปี 62 ใช้ GAT 40% // PAT 1 20% // PAT 2 20% และสอบสัมภาษณ์ 20% เปลี่ยนเป็น GAT 40% // PAT 1 30% // PAT 2 30% ไม่มีสัดส่วนคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์

คะแนนที่ใช้ยื่นในจุฬาฯ รอบ 3 จะต้องใช้คะแนนที่สอบในปี 63 เท่านั้น สำหรับเด็กซิ่วจะใช้คะแนนของปีก่อนไม่ได้ ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติเรื่องการศึกษาจะเผยรายละเอียดในภายหลัง ติดตามรายละเอียดได้ที่
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas3.html ค่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #TCAS63 #เกณฑ์การรับ #เกณฑ์การคัดเลือก #TCAS รอบ 3 #รับตรงร่วมกัน #รับตรงร่วมกัน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?