/>
ซ่อน
แสดง

ส่อง 4 คณะเกณฑ์โหด รอบโควตา ม.มหิดล! ที่ใช้เกณฑ์คะแนนเกิน 50% []

วิว
         สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ ต้นเดือนหน้า #dek63 มีนัดสมัคร TCAS รอบ 2 หรือรอบโควตา รอบนี้พิเศษกว่ารอบอื่นๆ เหมือนเกิดมาเพื่อเด็ก 63 โดยเฉพาะเลย อาจจะมีน้อยมากกกกกที่เด็กซิ่วสมัครได้ ดังนั้นลองหาโควตาที่ตัวเองมีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่นะคะ รอบนี้ถ้าคุณสมบัติผ่าน โอกาสก็สูงมากเพราะคู่แข่งไม่มากค่ะ
         หลังจากที่พี่มิ้นท์ได้ไล่ดูเกณฑ์การคัดเลือกรอบ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว ก็เจอความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะมี 4 คณะที่กำหนดเกณฑ์รวมวิชาสามัญ หรือ GAT PAT ไว้ค่อนข้างสูงมาก นั่นก็คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) และ คณะศิลปศาสตร์


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับทั้งหมด 4 โครงการ คือ
A โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
B โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น-กีฬา
C โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น-ดนตรีแสดงเดี่ยว
D โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

         > หลักๆ ทุกโครงการจะใช้เกณฑ์ GPA + 9 วิชาสามัญ (จำนวน 7 วิชา) + O-NET ยกเว้นโครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี ที่ไม่ใช้ GPA และ O-NET
         > โครงการ B, C และ D มีเกณฑ์วิชาสามัญ 7 วิชาที่ใข้ ต้องมีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50% (เท่ากับ 350 คะแนน จาก 700 คะแนน)
         > นอกจากนี้ โครงการ A, B และ C ต้องได้คะแนน O-NET 5 กลุ่มรวมไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 60% (เท่ากับ 300 คะแนน จาก 500 คะแนน)
         หมายเหตุ ขอให้น้องๆ เช็กจากระเบียบการอีกครั้ง เพราะนอกจากคะแนนรวมขั้นต่ำที่กำหนดข้างต้น ยังมีการกำหนดขั้นต่ำรายวิชาและ GPAX ด้วย น้องๆ จะต้องผ่านให้ครบตามที่คณะกำหนด
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (โครงการโรงเรียนที่อยู่ใน จ.สมุทรปราการ)
         > กำหนดเกณฑ์รวมวิชาสามัญ (จำนวน 7 วิชา) ต้องมีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50% (เท่ากับ 350 จาก 700 คะแนน)
         หมายเหตุ ขอให้น้องๆ เช็กจากระเบียบการอีกครั้ง เพราะนอกจากคะแนนรวมขั้นต่ำที่กำหนดข้างต้น ยังมีการกำหนดขั้นต่ำรายวิชาและ GPAX ด้วย น้องๆ จะต้องผ่านให้ครบตามที่คณะกำหนด
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ จัดว่าเป็นคณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำโหดมากเลย
         > กำหนด GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 200 คะแนน
         > กำหนด PAT 1 คณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 140 คะแนน
         > กำหนด PAT 2 วิทยาศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 140 คะแนน
         หมายเหตุ ขอให้น้องๆ เช็กจากระเบียบการอีกครั้ง เพราะนอกจากคะแนนรวมขั้นต่ำที่กำหนดข้างต้น ยังมีการกำหนดขั้นต่ำรายวิชาและ GPAX ด้วย น้องๆ จะต้องผ่านให้ครบตามที่คณะกำหนด
 
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มี 2 สาขา กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำทั้ง 2 สาขา ทุกโครงการ
         > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชารวมกัน คือ อังกฤษ ไทย สังคม มากกว่าหรือเท่ากับ 60% (เท่ากับ 180 จาก 300 คะแนน) นอกจากนี้ยังกำหนดคะแนนขั้นต่ำภาษาอังกฤษอีกด้วย คือ
                  - โครงการนักศึกษาพิการ กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษวิชาสามัญ 60 คะแนน
                  - โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษวิชาสามัญ 60 คะแนน
                  - โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษวิชาสามัญ 60 คะแนน
                  - โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษวิชาสามัญ 80 คะแนน

         > สาขาวิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนวิชาสามัญ 3 วิชารวมกัน คือ อังกฤษ ไทย สังคม มากกว่าหรือเท่ากับ 60% (เท่ากับ 180 จาก 300 คะแนน) นอกจากนี้ยังกำหนดคะแนนขั้นต่ำภาษาไทยด้วย คือ ทั้งโครงการรับนักศึกษาพิการ และโครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กำหนดคะแนนภาษาไทยวิชาสามัญ 60 คะแนน
         หมายเหตุ ขอให้น้องๆ เช็กจากระเบียบการอีกครั้ง เพราะนอกจากคะแนนรวมขั้นต่ำที่กำหนดข้างต้น ยังมีการกำหนดขั้นต่ำรายวิชาและ GPAX ด้วย น้องๆ จะต้องผ่านให้ครบตามที่คณะกำหนด
 
         ในการสมัครโครงการใดๆ ก็ตาม ขอให้น้องๆ ดูรายละเอียดในระเบียบการให้รอบคอบ เพราะข้อมูลสำคัญ เงื่อนไข คุณสมบัติต่างๆ จะอยู่ในนั้นอย่างครบถ้วน อย่างมหาวิทยาลัยมหิดล โควตารอบ 2 เอง ทุกคณะได้กำหนดขั้นต่ำ GPAX, GPA, 9 วิชาสามัญ และ O-NET ไว้ด้วย หากน้องๆ มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเม้นท์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #tcas63 ม.มหิดล #โควตา ม.มหิดล #ม.มหิดล โควตา รอบ 2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?