/>
ซ่อน
แสดง

เตรียมตังค์ให้พร้อม! TCAS รอบ 2 แต่ละโครงการ ค่าสมัครเท่าไหร่บ้าง []

วิว
         วันที่ 6 ก.พ.นี้ จะเป็นวันแรกของการสมัคร TCAS รอบ 2 หรือรอบโควตา ยังเป็นรอบที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเองทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครแล้ว จึงค่อยไปยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ใน MyTCAS เหมือนรอบ 1 Portfolio ทุกประการ

         วันนี้พี่มิ้นท์รวบรวมค่าสมัครมาให้น้องๆ เพื่อเตรียมตัวกันล่วงหน้า ซึ่งบางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่าสามารถสมัครได้โครงการเดียว แต่บางโครงการก็สามารถสมัครได้หลายโครงการและหลายคณะนะคะ อ่านรายละเอียดตรงนี้กันด้วยจ้า

หมายเหตุ รวบรวมเฉพาะโครงการ/มหาวิทยาลัย ที่ประกาศข้อมูลรับสมัครมาแล้ว (13/01/2020)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ค่าสมัครคำนวณหลังสมัครเสร็จ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม 200 บาท (ไม่รวมค่าทดสอบอื่นๆ)
- โครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น 500 บาท
- โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 200 บาท
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อคณะวนศาสตร์ 200 บาท
- โควตาส่งเสริมโอกาสจากมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (30 จังหวัด) 200 บาท (ไม่รวมค่าทดสอบอื่นๆ)
- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจาก รร.สาธิตฯ 200 บาท (สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ไม่รวมค่าทดสอบอื่นๆ)
- โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 200 บาท
- โครงการเพชรนนทรี 200 บาท (มนุษยศาสตร์ ไม่รวมค่าทดสอบอื่นๆ)
- โครงการลูกพระพิรุณ 200 บาท
- โครงการเด็กไทยสู่สากล 200 บาท (สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ไม่รวมค่าทดสอบอื่นๆ)
- โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 200 บาท
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ 200 บาท
- โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน 200 บาท

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ อันดับ 1 100 บาท อันดับถัดไปอันดับละ 50 บาท (ไม่รวมค่าทดสอบอื่นๆ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โควตาภาคเหนือ 250 บาท
- โครงการรับนักศึกษาแพทย์ CPIRD 200 บาท
- โครงการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาอมก๋อย 200 บาท
- โครงการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาแม่แจ่ม 200 บาท
- โครงการชาวไทยภูเขา ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- โครงการพิเศษอื่นๆ 200 บาท


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ชำระหลังมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 400 บาท
- โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะบริหารธุรกิจ 400 บาท
- โควตาสอบข้อเขียน เลือกได้สูงสุด 6 อันดับ อันดับแรก 400 บาท อันดับถัดไป อันดับละ 100 บาท

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- โควตาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 300 บาท
- โควตากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 300 บาท
- โควตาความสามารถพิเศษทางกีฬา 300 บาท
- โควตาความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ 300 บาท


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โควตารอบ 2 หลักสูตรภาษาไทย 200 บาท, หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 800-1,000 บาท (ไม่รวมค่าทดสอบอื่นๆ)
- โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 200 บาท (ไม่รวมค่าทดสอบความสามารถทางกีฬา)

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- โควตา 17 จังหวัด 300 บาท
- โควตา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 300 บาท
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน 1,000 บาท

 
มหาวิทยาลัยบูรพา
- โครงการภาคตะวันออก 12 จังหวัด 500 บาท
- โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 500 บาท
- โครงการรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 500 บาท


มหาวิทยาลัยพะเยา
- โควตา 17 จังหวัด 200 บาท
- โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 500 บาท
- โครงการโควตาแหล่งฝึก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 200 บาท

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 500 บาท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : 300 บาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ 400 บาท
- โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 800 บาท


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- โควตาพื้นที่ 300 บาท
- โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 1,500 บาท

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ทุกโครงการ 500 บาท
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : เลือก 1 อันดับ 300 บาท เลือก 2 อันดับ 500 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- โครงการทุนเพชรสุนันทา 350 บาท
- โควตาความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ 350 บาท ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 550 บาท

         ตอนนี้ข้อมูลการรับสมัครอาจจะยังออกมาไม่ครบทุกโครงการนะคะ รออัปเดตกันไปเรื่อยๆ ย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นแค่ค่าสมัครโควตา ไม่ใช่ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ และยังไม่รวมค่าสอบสัมภาษณ์ในกลุ่มคณะวิทย์สุขภาพด้วย มหาวิทยาลัยไหนมีสอบเฉพาะหรือกลุ่มคณะแพทย์อีกก็ต้องบวกเพิ่มกันไปอีกค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas63 #tcas รอบ 2 #TCAS 63 รอบ 2 #โควตา #TCAS รอบ 2 โควตา #ค่าสมัครโควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?