/>
ซ่อน
แสดง

อาชีพยอดฮิต - เทรนด์อาชีพในอนาคต ของคนจบสายบัญชีบริหาร []

วิว
         หลายคนคงเคยได้ยินกระแสเรื่องเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนอาชีพต่างๆ รวมถึงเทรนด์อาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่หลายอาชีพก็ยังคงอยู่เพราะต้องใช้ทักษะและความสามารถของมนุษย์ในการดูแล
         กลุ่มงานในสายบัญชี บริหารและการเงิน ก็เป็นกลุ่มสายงานหนึ่งที่ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามา แต่ก็ยังมีงานรองรับอยู่มาก รวมถึงในอนาคตก็จะมีเทรนด์ใหม่ๆ ของอาชีพที่สามารถนำความรู้ด้านบริหารเข้าไปใช้ได้ วันนี้พี่มิ้นท์จะมาพูดถึงอาชีพยอดฮิตและเทรนด์อาชีพที่กำลังมาแรงในยุคนี้ค่ะ มาดูกันว่า เมื่อน้องๆ เรียนจบจากสาขาบัญชี บริหาร การเงิน การตลาด จะมีอาชีพไหนน่าสนใจบ้าง


สาขาบัญชี
1. พนักงานบัญชี
         กิจการส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีพนักงานบัญชี เพื่อดูแลทำบัญชีแผนการเงินหรือบัญชีของบริษัทนั้นๆ ซึ่งหน้าที่ของพนักงานบัญชีจะแตกต่างกันไปตามขนาดของบริษัท เช่น ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย บันทึกข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ทำงบดุล ฯลฯ ถ้าบริษัทเล็กๆ พนักงานอาจจะทำแค่คนเดียว หากบริษัทใหญ่มาก ก็จะแบ่งหน้าที่ทำกันคนละส่วน

2. ผู้ทำบัญชีรับอนุญาต
         ในบริษัทที่เล็กมากๆ อาจจะไม่มีพนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง ก็จะต้องจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อมาทำบัญชีให้บริษัท  ดังนั้นอาชีพนี้ก็คือ นักบัญชีจากสำนักงานบัญชี ที่เข้าไปดูแลเรื่องงบการเงินและทำบัญชีให้กับบริษัทต่างๆ ที่มาจ้างไป รวมถึงอาจดูแลเรื่องประกันสังคม เงินเดือน ของพนักงานให้ด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการจ้างงานให้ดูแลในส่วนไหนบ้าง

3. ผู้ตรวจสอบบัญชี
         ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือออดิท คือ บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทต่างๆ ที่มีนักบัญชีในบริษัททำไว้แล้ว ว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินไม่มีความผิดปกติ ทุกอย่างต้องถูกต้องโปร่งใส ไม่ทุจริต ซึ่งการจะก้าวเข้ามาสู่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้มีหลายขั้นตอนมาก เริ่มตั้งแต่การจบบัญชีมาโดยตรง การทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ต้องเก็บชั่วโมงการทำงาน และต้องทดสอบความรู้อีก อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพยอดฮิตและเป็นอาชีพในฝันของเด็กบัญชีเลย

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
         หรือที่ปรึกษาด้านภาษี คือผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านภาษี จะมีหน้าที่ดูแลวางแผน บริหารจัดการระบบภาษีของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไปจนถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับองค์กรด้วย หมายความว่า สามารถช่วยจัดการเรื่องการจ่ายภาษีให้เสียน้อยที่สุด(เท่าที่จำเป็น) โดยที่ไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเอง

สาขาการเงิน - บริหาร - การตลาด
1. Account Executive
         ในช่วงหลังๆ อาชีพนี้เป็นพูดถึงมาก เนื่องจากเป็นงานที่ได้พบเจอคนจำนวนมาก ลักษณะงานเป็นในเชิงบริหารงานลูกค้า หรือ เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นงานไปจนถึงให้งานลุล่วงตรงตามเป้าหมาย ต้องมีความคล่องตัว สามารถพูดจาโน้มน้าวและมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะการเป็นคนกลางจะต้องสื่อสารสารของลูกค้ามาบอกต่อคนในบริษัทให้ถูกต้อง

2. นักการตลาด
         ผู้ที่กำหนดทิศทางการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท โดยต้องรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และคิดไอเดียในการขายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การจัดโปรโมชั่น จัดแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นการซื้อให้เกิดยอดขายตามเป้า

3. นักวางแผนทางการเงิน
         ผู้ที่ให้คำแนะนำทางการเงินกับลูกค้า โดยจะต้องมีความรู้ด้านการเงินในองค์รวม หมายความว่าต้องไม่ทางใดทางหนึ่งมากนัก จะต้องมีข้อมูลทางการเงินของลูกค้า วิเคราะห์ และหาหนทาง ด้วยการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ซึ่งจะได้รายได้ก็จากการแนะนำวางแผนให้ลูกค้านั่นเอง

4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
         คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ติดตามข่าวสารการลงทุน พฤติกรรมการซื้อขาย และวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยต่างๆ มาสร้างบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดการลงทุน ให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ทั้งหุ้น กองทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น หลังจากนั้นลูกค้าจะนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนต่อไป

5. โบรกเกอร์
         เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โบรกเกอร์ก็คือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าหรือนักลงทุน โดยแนะนำ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ไปจนถึงบริหารเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า และจะได้ค่าธรรมเนียม เป็นค่าตอบแทน

6. ที่ปรึกษาองค์กร
         ที่ปรึกษาองค์กรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการ จะมีหน้าที่วางแผน ออกแบบการทำงาน วางกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้า เรียกว่าต้องรู้ทุกจุดของธุรกิจ เพื่อเข้าไปแก้ไขให้ตรงจุด หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมองธุรกิจออกว่ามีจุดอ่อนอะไร ต้องเสริมตรงไหน

8. พนักงานฝ่ายบุคคล
         พนักงานฝ่ายบุคคล หรือ HR จะเป็นคนแรกที่เราได้เจอเมื่อเข้ามาทำงาน เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านบุคคลของบริษัท ตั้งแต่การคัดเลือกเข้าทำงาน สวัสดิการ ผลประโยชน์ของพนักงาน งานฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ในบริษัท


 

เทรนด์อาชีพยุคใหม่
         โลกเปลี่ยน เทรนด์อาชีพเปลี่ยน ในยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึงและต้องการความเฉพาะทางมากขึ้น ทำให้มีการจ้างงานในสายดิจิทัลมากขึ้น แม้แต่ศาสตร์ด้านการบริหารก็ต้องมีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้นด้วย ลองมาดูแนวอาชีพยุคใหม่ของเด็กจบด้านบริหารกัน

1. Digital Marketing
         อย่างแรกที่เห็นในปัจจุบัน หลายบริษัทเริ่มปรับตำแหน่งการตลาด มาเป็น Digital Marketing หรือ Online Marketing กันแล้ว เพราะสื่อโซเชียล สื่อบนอินเทอร์เน็ต หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าถึงคนผู้บริโภคได้มากกว่าแต่ก่อน จึงใช้เป็นช่องทางเพื่อทำการตลาดนั่นเอง

2. Start Up
         ปกติคนที่จบสายบริหารก็มีความฝันว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้ว Start Up ก็คล้ายๆ แบบนั้น แต่เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ มักจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และมักจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

3. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
         เทคโนโลยีออนไลน์เติบโตเร็วจนบางทีเจ้าของกิจการเองก็ปรับตัวไม่ทัน ซึ่งโอก่าสแบบนี้ใครปรับตัวช้าก็อาจพลาดโอกาสดีๆ ไป ดังนั้นหลายธุรกิจเริ่มมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะบุคคลที่ว่านี้จะรู้ช่องทางการขายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และรู้แนวโน้มผู้บริโภค บริษัทใหญ่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้ เพราะรู้ช่องทางสร้างรายได้ให้องค์กร

4. งานด้านโลจิสติกส์
         การตลาดออนไลน์เติบโตขึ้น โลจิสติกส์ก็มีบทบาทมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้า บริการ ในประเทศ ระหว่างประเทศ สามารถนำความรู้ด้านบริหารและการจัดการมาปรับใช้ได้ รวมถึงกลุ่มคณะบริหารเอง ก็มีหลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้เรียนอยู่หลายมหาวิทยาลัย

         จบด้านบัญชี-บริหาร ไม่มีตกงาน เพราะงานหลายส่วนยังจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารจากตัวบุคคลอยู่ ที่สำคัญเราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ได้ด้วย หากน้องๆ อยากรู้ว่าแต่ละอาชีพทำงานแบบไหน ยากหรือง่าย ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกว่าจะเรียนจบบัญชี-บริหาร เล่มนี้มีคำตอบเรื่องอาชีพให้กับน้องๆ แน่นอน >>คลิกเลย<<
 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #บัญชี #กว่าจะจบบัญชี #กว่าจะจบบริหาร #บัญชี ทำงานอะไร #บริหาร ทำงานอะไร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?