/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 63 สถาบันพระบรมราชชนก 9 สาขาวิชา ใช้ GPAX 2.50 []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงมาฝากค่ะ คือ รับตรง 63 สถาบันพระบรมราชชนก ที่เปิดรับทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวส.) รวมแล้วกว่า 9 สาขาวิชา โดยรอบนี้จะเปิดรับสมัครเพียง 5 วันเท่านั้นคือ 20-24 ม.ค.63 ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

หลักสูตรที่เปิดรับ
ระดับปริญญาตรี
  1.พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  2.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  3.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  4.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย / การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  5.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวส.)
  1.สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
  2.สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  3.สาขาวิชาเวชระเบียน
  4.สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หลักสูตรร่วมผลิตร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น
  1.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมกับ ม.บูรพา
  2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ ม.บูรพา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ปวส.) ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

เกณฑ์ GPAX, GPA
ระดับปริญญาตรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.25

คุณลักษณะเด่นขั้นพื้นฐาน
 
ทดสอบ Icon มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 
ทดสอบ Icon การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด

ประเภทการรับสมัคร ประกอบด้วย
  1.บุคคลทั่วไป
  2.กรมการแพทย์
  3.บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  4.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)
  5.มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี (สอน.)
  6.การรับอิสระ

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon ใบแสดงผลการเรียน ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 
ทดสอบ Icon ใบรับรองหน่วยกิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon ทะเบียนบ้าน ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon เอกสารอื่นๆ ตามสิทธิที่สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติตามเกณฑ์ สมศ.
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร 20 - 24 ม.ค.63
    30 ม.ค.63         ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    1-2 ก.พ.63        สอบสัมภาษณ์
    12 ก.พ.63         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    13-17 ก.พ.63    ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าตรวจร่างกาย
    21 ก.พ.63         ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก #สถาบันพระบรมราชชนก #พยาบาลศาสตร์ #สาธารณสุขศาสตร์ #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์แผนไทย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?