/>
ซ่อน
แสดง

แพทยฯ ศิริราช เตรียมปรับหลักสูตรใหม่! เพิ่มเทคโนโลยี + Soft Skill เริ่มใช้ปี 2564 []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (18 ม.ค.) ทีมงาน Dek-D มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีเปิด “งาน Siriraj Education Expo 2020” ที่สยาม พารากอน โดยทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้มิติใหม่ทางการศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น นิทรรศการหลักสูตรการศึกษา การเสวนา การแสดงจากนักศึกษาแพทย์ การพูดคุย-ตอบคำถาม เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจ คือ “การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต”
 

 
     พี่แนนนี่มีโอกาสได้พูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และดร.นพ. ยอดยิ่ง  แดงประไพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะถูกปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสามารถสรุปข้อมูลจากทั้ง 2 ท่าน ได้ดังนี้
 
การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรแพทยฯ
 • หลักสูตรใหม่นี้จะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2564
   
 • การเรียนยังคงเป็นแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วม (active learning) และมีการบูรณาการของอาจารย์หลายภาควิชาที่มาสอนในเรื่องเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนเห็นการประยุกต์ใช้มากขึ้น
   
 • หลักสูตรใหม่ จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจะมีเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ biomedical engineering เพราะคิดว่าในฐานะแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้ เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ต่อไปได้
   
 • หลักสูตรใหม่จะให้เลือกเรียนสิ่งที่เขาสนใจมากขึ้นกว่าเดิม Flexibility มากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้น แต่เดิมเรามีวิชาเลือกเสรีอยู่ 11  หน่วยกิต คราวนี้จะมีเวลาปีละ 4 – 6 สัปดาห์ให้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ เช่น การจัดการ, วิศวกรรมทางการแพทย์, IT และอื่นๆ ที่เป็นศาสตร์เชิงระบบที่เอาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้มากขึ้น
   
 • มีรายวิชาใหม่ๆ มากขึ้น จะพยายามใช้กระบวนการ blended learning มากขึ้น คือ ส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์ ได้เรียนรู้การทำcontent อื่นๆ เช่น วิดีโอ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปใช้ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งก็อยากให้เขารู้จักเทคโนโลยีด้วย และตอนนี้ได้คุยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เพราะจะเพิ่มพวก information big data เข้ามา นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้การนำความรู้ทางการแพทย์ไปใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ แต่ที่จะไม่ทิ้งเด็ดขาดก็คือ วิธีการที่นักศึกษาจะดูแลตัวเอง จากความเครียด ความผิดหวัง ความคาดเดาไม่ได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร
   
 • มีการเพิ่มทักษะ soft skills ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะแพทย์ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ หรือการสื่อสาร ทั้งระหว่างวิชาชีพเอง และกับคนไข้ ญาติคนไข้ จะทำยังไงให้คนเข้าใจได้ง่าย ทำยังไงพูดให้เข้าหูคน ไม่เสียกำลังใจ หรือความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่นวัตกรรม เป็นต้น
   
 • ปรับเวลาเข้าเรียนให้เริ่ม 9 โมง จะปรับหลักสูตรให้เริ่มเรียน 8.30-9.00 น. ซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าลักษณะชีวิตของวัยรุ่นนอนดึกและตื่นยาก ในคลาสที่เป็น 8 โมง นักศึกษามักจะมาไม่ทันจริงๆ ในปีการศึกษาหน้าน่าจะมีการปรับเวลา

   
เทคโนโลยีสำคัญกับการเป็นแพทย์อย่างไร
     สำคัญมาก ทุกวันนี้การแพทย์แผนตะวันตกอิงเทคโนโลยีมาก และเราเป็นผู้ซื้อมากกว่าผู้ผลิต ถ้าแพทย์มีพื้นฐานเรื่องเหล่านี้ จะเข้าใจว่า เครื่องมือแต่ละชนิดมีที่มาที่ไปยังไง และเมื่อจบออกไปหากต้องไปทำงานในพื้นที่ที่ขาดแคลน ก็จะสามารถประยุกต์สิ่งที่อยู่ในหัว ดัดแปลงสิ่งของที่มีอยู่ให้มาใช้งานได้ในสิ่งที่เขาอยากจะใช้ได้
 
ความคาดหวังในตัวบัณฑิต
 • ตั้งใจว่าบัณฑิตแพทย์ จะมีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย ไม่ได้สอนเฉพาะทฤษฎี เพราะฉะนั้นในหลักสูตรจะจัดเวลาให้เขาได้ทำวิจัยจริงๆ ได้มีส่วนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้มีพื้นฐานด้านการวิจัย และสามารถนำไปคิดต่อยอดในอนาคตได้
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศิริราช ยังคงเป็นประเด็นในเรื่องของ (SKILLS)
S – Soul
K – knowledge
I - information
L – learning
L – leader
S – skill
     ซึ่งหลักสูตรจะปรับให้คุณลักษณะพวกนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีการประเมินอย่างจริงจัง มีการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาในการเรียนการสอน ตอนนี้นักศึกษากับอาจารย์ก็เรียนในห้องเรียน แต่หลักสูตรใหม่จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เลินนิ่ง (Electronics - Learning) เข้ามาใช้งานมากขึ้น รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่เขาสามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นบทบาทของอาจารย์จะเป็นผู้แนะนำว่าความรู้ไหนเชื่อได้หรือไม่ได้ และเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้
 
สำหรับแผนการศึกษาของหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มต้นในปี 2564  ทางคณะฯ ขอให้น้องๆ รอติดตามรายละเอียดของตัวหลักสูตร และวิธีการรับสมัครอีกครั้งหนึ่งเร็วๆ นี้ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS64 #แพทย์ #แพทย์ ศิริราช #หลักสูตรใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?