/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (13 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ ใน TCAS 63 รอบ 2 หรือว่ารอบโควตา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีเปิดรับสมัครรวมแล้วกว่า 13 โครงการ มีทั้งแบบกำหนดพื้นที่และรับทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัคร 6 - 26 ก.พ.63 แต่มีบางโครงการที่สมัครถึง 21 ก.พ. อย่าลืมเช็กในระเบียบการอีกครั้งกันนะคะ
 

โครงการผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้านดนตรี, นาฏศิลป์ไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 3 สาขาวิชา พิจารณาเรียงตามลำดับ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้านกีฬาในการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 3 สาขาวิชา พิจารณาเรียงตามลำดับ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1 / SAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ หรือ TOEFL / IELTS / TOEIC
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โควตาพิเศษโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โควตา 30 จังหวัด
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับนร.ดีเด่นจาก รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตกำแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon หากมี GPAX ระหว่าง 2.00-2.74 ต้องมี Portfolio ประกอบการพิจารณา
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET, สอบวิชาเฉพาะ(บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, วิชาสามัญ, สอบวิชาเฉพาะ(บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการเพชรนนทรี
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสังคมศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์
    คณะบริหารธุรกิจ
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    คณะสิ่งแวดล้อม
    วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, วิชาสามัญ, สอบวิชาเฉพาะ(บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการลูกพระพิรุณ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ของบุคลากร, ศิษย์เก่า ม.เกษตรฯ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, วิชาสามัญ, สอบวิชาเฉพาะ(บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการเด็กไทยสู่สากล
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    คณะมนุษยศาสตร์
    คณะบริหารธุรกิจ
    วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, วิชาสามัญ, สอบวิชาเฉพาะ(บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon สมัครได้ 1 สาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะประมง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon ศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์ (18 สาขาวิชา)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ (5 โรงเรียน)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : วิทยาลัยการชลประทาน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 3
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #โควต้า #โควตา #โควตา ม.เกษตรศาสตร์ #โควตา ม.เกษตรศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?