/>
ซ่อน
แสดง

สรุปผลโหวตประชาพิจารณ์ แนวทาง TCAS 64 - 66 ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ) []

วิว
     ก่อนหน้านี้ทางทปอ. ได้ประกาศเอกสารแนวโน้ม หรือแนวทางระบบการคัดเลือก TCAS 64 - 66 ออกมาให้น้องๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำประชาพิจารณ์ (อ่าน: คลิก) และออกกำหนดการจัดเวทีประชาพิจารณ์ทั้งหมด 4 ครั้งทั่วประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ
 

 
     เมื่อ 21 มกราคมที่ผ่านมา พี่แนนนี่มีโอกาสได้ไปร่วม "การประชาพิจารณ์  ระบบการคัดเลือก TCAS 64 - TCAS 66 ครั้งที่ 1" ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีวิทยากร 3 ท่าน จาก ทปอ. คือ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63 และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS มาชี้แจงและอธิบายแนวโน้มระบบการคัดเลือก TCAS ในอนาคต และได้ขอรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ และผู้ที่สนใจ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมงานทำการประชาพิจารณ์จำนวน 10 ข้อ
     วันนี้พี่แนนนี่เลยเก็บผลสรุปการประชาพิจารณ์ทั้ง 10 ข้อ ซึ่งก็คือ คำตอบที่ถูกโหวตมากที่สุดในแต่ละข้อจากการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฝากดังนี้
 
1) จำนวนอันดับที่ควรมีให้เลือกในรอบ Combined Admission
ผลสรุป: 6 อันดับ
 
2) การประมวลผล 2 ครั้ง ในรอบ Combined Admission เพื่อเพิ่มเติมผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาที่มีการสละสิทธิ์
ผลสรุป: เห็นด้วย
 
3) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ขึ้นไปได้โอกาสเลื่อนอันดับขึ้นในการประมวลผลรอบที่ 2 เหมือนผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งแรกได้มีโอกาสติดครั้งที่ 2
ผลสรุป: เห็นด้วย
 
4) ไม่ควรให้มีการสละสิทธิ์ข้ามรอบได้ ยกเว้นรอบที่ 1 ให้สละสิทธิ์ได้ในรอบที่ 1-2
ผลสรุป: เห็นด้วย
 
5) การรวมรอบ Portfolio เข้ากับรอบ Quota แล้วนำผลการคัดเลือกเข้าระบบ clearing house พร้อมกันในช่วงเดียวกัน (เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่)
ผลสรุป: ไม่เห็นด้วย
 
6) ช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครรอบ Portfolio
ผลสรุป: ธันวาคม เหมือน TCAS 63
 
7) การลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ ช่วยลดความเครียดในการเตรียมตัวสอบ
ผลสรุป: เห็นด้วย
 
8) ทักษะทั่วไปที่ควรนำมาใช้ในการประเมินความพร้อมของผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆ ที่นอกเหนือจากการวัดความรู้ทางวิชาการ (ให้เรียงลำดับความสำคัญระหว่าง ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ-ทักษะการคิดสร้างสรรค์-ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน-ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล-ทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม-ทักษะการควบคุมอารมณ์)
ผลสรุป: 2 อันดับแรก ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
9) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผลสรุป: ใช้เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร
 
10) คะแนนสอบ O-NET เป็นการวัดความรู้พื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น
ผลสรุป: ใช้ O-NET เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือก
หมายเหตุ: คนที่ยังไม่เข้าใจคำถาม แนะนำให้อ่านเอกสารฯ ก่อน
 
     ผลสรุปวันนี้เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งจากการทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคมเท่านั้น เพราะทางทปอ.จะเดินทางไปทำประชาพิจารณ์อีก 3 ครั้งตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ วันที่ 29 มกราคม ที่ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา วันที่5 กุมภาพันธ์ ที่ม.เชียงใหม่ และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ม.สงขลานครินทร์
     สำหรับใครที่ไม่สะดวกไปร่วมทำประชาพิจารณ์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็สามารถเข้าไปร่วมทำประชาพิจารณ์แบบออนไลน์ได้ (คลิก) ซึ่งชุดคำถามเป็นชุดเดียวกันกับทางด้านบน
     หลังจากการทำประชาพิจารณ์ทั้งหมด ทางทปอ.จึงจะสรุปแนวทางการคัดเลือกระบบ TCAS 64 -66 ออกมาอีกครั้งนึง และถ้ามีเหตุการณ์คืบหน้าอย่างไร ทีมงานเด็กดีจะรีบบอกน้องๆ ทันทีเลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS64 #TCAS65 #TCAS66 #ประชาพิจารณ์ #ประชาพิจารณื TCAS64-66

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?