/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Update 7 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเปิดรับใน TCAS 63 รอบ 2 หลายโครงการเลยล่ะค่ะ โดยใช้ GPAX เริ่มต้นที่ 2.00 และมีบางโครงการที่เปิดรับเด็กซิ่วด้วย โดยเปิดรับสมัคร 6 - 20 ก.พ.63 แต่ก่อนที่จะสมัครนั้นน้องๆ อย่าลืมเช็กให้ดีนะคะว่ามีสอบวิชาเฉพาะหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องสมัครเพิ่มเองค่ะ
 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนพื้นที่ 9 จังหวัด คือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง และลพบุรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนอยู่ในพื้นที่ 38 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, O-NET
 
ทดสอบ Icon รายได้รวมของครอบครัวไม่รวมหักค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, O-NET
 
ทดสอบ Icon รายได้รวมของครอบครัวไม่รวมหักค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, O-NET
 
ทดสอบ Icon มีประวัติผลงานความสามารถทางด้านกีฬาตามที่โครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ กสพท
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET รวม 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 175 คะแนน
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
 
ทดสอบ Icon มีประวัติ/เอกสารรับรอง การทำกิจกรรมจิตอาสาใน/นอกโรงเรียน ตรงตามที่โครงการฯกำหนด
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการนักศึกษาพิการ
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon มีความผิดปกติในประเภทที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET รวม 5 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #โควต้า #โควตา #โควตา ม.ธรรมศาสตร์ #โควตา ม.ธรรมศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?