/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รอบ O-NET, GAT PAT) []

วิว

สวัสดีค่ะ ในรอบโควตานี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะมีเปิดรับหลายโครงการเลยค่ะ สำหรับในช่วงสมัครวันที่ 6 ก.พ.-23 มี.ค.63 จะเปิดรับทั้งหมด 2 โครงการ คือ รับโดยใช้คะแนน O-NET และ รับโดยใช้คะแนน GAT PAT ไปดูรายละเอียดกันเลย
 

โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
มจพ. กรุงเทพมหานคร

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
    วิทยาลัยนานาชาติ
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

มจพ.วิทยาเขตระยอง

    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    คณะบริหารธุรกิจ

 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ในสายการเรียนที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon บางสาขากำหนดใช้ Portfolio
 
ทดสอบ Icon กำหนดการโครงการ
ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT
 ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
มจพ. กรุงเทพมหานคร

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

มจพ.วิทยาเขตระยอง

    คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    คณะบริหารธุรกิจ

 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ในสายการเรียนที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ในรอบปี 62 และ 63
 
ทดสอบ Icon กำหนดการโครงการ
ระเบียบการโครงการฯ คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง มจพ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ. #มจพ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?