/>
ซ่อน
แสดง

อัปเดตเพิ่ม! รอบโควตามีสอบวิชาเฉพาะเพิ่ม 1 แห่ง คือ มศว 4 โครงการ []

วิว

 
     สวัสดีค่ะน้องๆ ช่วงนี้ก็ใกล้การสมัคร TCAS รอบ 2 หรือรอบโควตาเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ โดยรอบนี้เป็นรอบที่เริ่มใช้คะแนนสอบต่างๆ ทั้งคะแนนจากส่วนกลาง O-NET GAT-PAT วิชาสามัญ และคะแนนจากวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบขึ้นเองอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้พี่แนนนี่ได้รวบรวมให้แล้วส่วนหนึ่ง (อ่าน: คลิก) และวันนี้มีอีก 1 มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนสอบของตัวเอง นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

 
     ในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 หรือรอบโควตา ในวันที่ 6 -19 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด 13 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการ ก็เปิดรับสมัครหลายสาขาวิชา โดยบางสาขาวิชาใช้คะแนนสอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมสาขาที่จะมีการสอบข้อเขียนมาฝากค่ะ
 
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
วันที่สอบ : 8 มีนาคม 63
สาขาวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน
 • สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (เอกการออกแบบผลิตภัณฑ์/เอกการออกแบบแฟชั่น/เอกการออกแบบเครื่องประดับ)
 • สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (เอกนาฏศิลป์ไทย/เอกนาฏศิลป์สากล)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (เอกการออกแบบเพื่อการแสดง/เอกการแสดงและกำกับการแสดง)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)
 • สาขาวิชานาฏศิลป์ (กศ.บ.)
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.)
 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
   
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
วันที่สอบ : 8 มีนาคม 2563
สาขาวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
   
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
วันที่สอบ : 8 มีนาคม 2563
สาขาวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน
 • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
 • สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
 • สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
   
โครงการโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนเครือข่าย
วันที่สอบ : 8 มีนาคม 2563
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
   
หมายเหตุ: รายชื่อสาขาวิชาข้างต้น คือสาขาวิชาที่จะต้องสอบวิชาเฉพาะ หรือสอบข้อเขียนเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ไม่รวมถึงสาขาวิชาที่ต้องสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
 
     น้องๆ ที่สนใจสมัครเข้า TCAS รอบที่ 2 หรือรอบโควตา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร และการสอบได้ที่นี่ (คลิก) และอย่าลืม! เช็กวันสอบต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดี ทั้งสอบวิชาเฉพาะ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #Quota มศว #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?