/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โควตาภาคเหนือ + ทั่วประเทศ) []

วิว

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรายละเอียด TCAS 63 รอบ 2 หรือรอบโควตา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาฝากน้องๆ กันค่ะ ในรอบนี้จะมีเปิดรับทั้งหมด 6 โครงการ บางโครงการไม่ใช้คะแนน GAT PAT หรือวิชาสามัญเลยล่ะค่ะ มีรายละเอียดดังนี้
 

โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ และ PAT ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon เกณฑ์การตัดสิน เรียงตามคะแนน และสอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon ระเบียบการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่

โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 6 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบเพิ่มเติม เช่น IELTS, TOEFL, HSK, O-NET (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon เขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนด (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นนร.ในห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (English Program & Mini English Program)  ทดสอบ Icon หรือหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual Program)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ในรายวิชาที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการรับนร.ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

โครงการเครือข่ายครูแนะแนว
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
    - งานสัมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 5-8
    - งานสัมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 9-13
    - งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1-5
    - งานทัศนศึกษาดูงาน ณ ม.แม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
    - แนะแนวการศึกษาสัญจรโรงเรียนภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ในรายวิชาที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการเครือข่ายครูแนะแนว คลิกที่นี่

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ในรายวิชาที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน คลิกที่นี่

โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทดสอบ Icon สมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ จ.สงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ในรายวิชาที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการพิเศษเพื่อนร.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #โควตาภาคเหนือ #โควตา ม.แม่ฟ้าหลวง #โควตา ม.แม่ฟ้าหลวง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?