/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาภาคเหนือ + โควตาอื่นๆ) []

วิว
    สวัสดีค่ะ TCAS 63 รอบ 2 หรือว่ารอบโควตา ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีเปิดรับสมัครรวมแล้ว 3 โครงการ ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่ 6 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดโครงการมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
 
โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ
คณะที่เปิดรับ

 
โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรที่เปิดรับ

    หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon สัญชาติไทย
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโรงเรียน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่  น่าน  ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
 ทดสอบ Icon ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ
 ทดสอบ Icon มีผลการสอบ O-NET
 ทดสอบ Icon มีผลการทดสอบ GAT, PAT ปี 2563
 ทดสอบ Icon ใช้ GPAX 5 เทอม
 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
โครงการโควตาแหล่งฝึก
หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ
 ทดสอบ Icon GPAX 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป
 ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มีผลการสอบ O-NET
 ทดสอบ Icon มีผลการทดสอบ GAT, PAT2 ปี 2563

ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย
 ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน
 ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลงาว
 ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลดอกคำใต้
 ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 ทดสอบ Icon รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=froy

พี่ฟอร์ย - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #รับตรง 63 #รับตรงม.พะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #โควต้า #โควตา #TCAS63

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?