/>
ซ่อน
แสดง

Update! ม.เกษตรศาสตร์ ปรับจำนวนรับใน #TCAS63 รอบโควตา เพิ่มอีก 243 ที่นั่ง! []

วิว
สวัสดีค่ะ ต้อนรับวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยข่าว การปรับจำนวนรับของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน TCAS 63 รอบ 2 หรือรอบโควตานี้ มีการปรับหลายโครงการเลยค่ะ รวมแล้วกว่า 243 ที่นั่ง นั่นแปลว่ามีโอกาสเรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ไปลุ้นกันค่ะว่าจะมีคณะ/โครงการที่สมัครไว้หรือเปล่า
 

โควตาพิเศษ 30 จังหวัด
คณะประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง เดิมรับ 20 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี  เดิมรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 8 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ  เดิมรับ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)  เดิมรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เดิมรับ 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
คณะประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง เดิมรับ 33 ที่นั่ง ปรับเป็น 60 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ  เดิมรับ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ เดิมรับ 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เดิมรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง

โครงการเพชรนนทรี
คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีไทย เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 19 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 8 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เดิมรับ 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา  เดิมรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตววิทยา  เดิมรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  เดิมรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ  เดิมรับ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ เดิมรับ 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

คณะสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เดิมรับ 27 ที่นั่ง ปรับเป็น 76 ที่นั่ง

โครงการรับนร.ดีเด่นจาก รร.สาธิต แห่ง ม.เกษตรฯ
คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

คณะเกษตร กำแพงแสน
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง

โครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
คณะเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ  เดิมรับ 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง

คณะประมง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

คณะวนศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวนศาสตร์ เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตววิทยา  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษา  เดิมรับ 30 ที่นั่ง ปรับเป็น 36 ที่นั่ง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (4 ปี) เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง

คณะสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง

คณะสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

โครงการเด็กไทยสู่สากล
คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง

โครงการลูกพระพิรุณ
คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี  เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา  เดิมรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตววิทยา  เดิมรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพันธุศาสตร์  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ  เดิมรับ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ เดิมรับ 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เดิมรับ 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)  เดิมรับ 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (นานาชาติ)  เดิมรับ 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตอนนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ยังเป็นรับสมัครอยู่นะคะ โดยจะเปิดรับถึงวันที่ 26 ก.พ.นี้ รับทั้งหมด 13 โครงการ มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ต่างกัน บางโครงการก็ไม่กำหนด GPAX บางโครงการก็ใช้ GAT PAT, O-NET หรือวิชาสามัญด้วย ก่อนสมัครอย่าลืมดูเกณฑ์ให้ละเอียดนะคะ :)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #TCAS63 #TCAS #โควตา #โควต้า #ปรับจำนวน #ปรับที่นั่ง #รับตรง ม.เกษตร #รับตรง ม.เกษตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?