/>

TCAS 63 รอบ 2 : โควตาพยาบาล ส.การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย []

วิว

สวัสดีค่ะ ในรอบโควตา หรือ TCAS 63 รอบ 2 นี้นะคะ ทางสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีเปิดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 2 โครงการค่ะ คือโควตาภาคตะวันออก และโควตาบุตรเจ้าหน้าที่ สมัครพร้อมกัน 6 ก.พ. - 23 มี.ค.63 ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

โควตาภาคตะวันออก
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
 
ทดสอบ Icon มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปี บริบูรณ์
 
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT,  PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon ผลการเรียน (GPAX)
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT,  PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ตรวจร่างกาย
 
ทดสอบ Icon ทดสอบบุคลิกภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

ระเบียบการโควตาภาคตะวันออก คลิกที่นี่

โควตาบุตรเจ้าหน้าที่
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
 
ทดสอบ Icon มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปี บริบูรณ์
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT,  PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon ผลการเรียน (GPAX)
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT,  PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ตรวจร่างกาย
 
ทดสอบ Icon ทดสอบบุคลิกภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยของบิดาหรือมารดา
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

ระเบียบการโควตาบุตรเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง สภากาชาดไทย #สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา #สภากาชาดไทย #พยาบาลศาสตร์ #หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต #หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?