/>

จุฬาฯ ออกประกาศให้นิสิต-บุคลากร "งด - เลื่อน" เดินทางไป 8 ประเทศเสี่ยง COVID-19 []

วิว
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดไปหลายประเทศ และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หลายหน่วยงานในประเทศไทยออกมาตรการเฝ้าระวัง รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศหยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่นับเป็นวันลามาแล้ว
 

         ล่าสุด จุฬาฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันไปอีกขั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร ซึ่งมีข้อกำหนดทั้งเรื่องการงดการเดินทาง และงดการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศมาทำกิจกรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียดโดยสรุปคือ

         1. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากร ลาเพื่อเดินทางหรือ transit ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COViD-19 ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 19 เม.ย. 63
 

         2. หากได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแล้วก่อนหน้านี้ ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 1 ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติแล้ว สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
         หากมีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/กำกับดูแล เพื่อพิจาณา

         3. หากเดินทางไปหรือ transit ในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค Covid-19 กลับมาถึงประเทศไทยภายในวันที่ 19 เม.ย.63 ให้ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองเทียบเท่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หากติดเชื้อ ให้หัวหน้าส่วนงาน พิจารณาสั่งให้งดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติ หรือ เพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วันนับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือ ขาดการปฏิบัติงาน

         4. งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-19 เม.ย. หากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามจริง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
www.chula.ac.th/news/27516/
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #จุฬาฯ #COVID-19 #ไวรัสโคโรน่า #ไวรัสอู่ฮั่น #จุฬาฯ covid-19

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?