/>

รับตรง 63 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ []

วิว

สวัสดีค่ะ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กำลังเปิดรับสมัคร รับตรง 63 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งหมด 2 โครงการ รวมแล้ว 70 ที่นั่ง แบ่งเป็นโครงการบุคคลทั่วไป และ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ สมัครพร้อมกัน 3 ก.พ.- 20 มี.ค.63 ไปดูรายละเอียดของแต่ละโครงการกันเลยค่ะ
 

โครงการบุคคลทั่วไป
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งเพศหญิงและชาย รวม 56 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี บริบูรณ์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT,  PAT 1, PAT 2
ทดสอบ Icon มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
ทดสอบ Icon มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
ทดสอบ Icon ผู้ชายต้องมีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT  ร้อยละ 40
ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT 1 ร้อยละ 20
ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT 2 ร้อยละ 40
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย / ทดสอบสุขภาพจิต

เอกสารประกอบการสมัคร
ทดสอบ Icon ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
ทดสอบ Icon บัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป เขียนชื่อไว้หลังรูป
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
ทดสอบ Icon ผลสอบ  GAT,  PAT 1, PAT 2 ครั้งที่ดีที่สุด
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

ระเบียบการโครงการบุคคลทั่วไป  คลิกที่นี่

โครงการบุตรข้าราชการตำรวจ
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งเพศหญิงและชาย รวม 14 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี บริบูรณ์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต
ทดสอบ Icon เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ตามที่โครงการกำหนด
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT,  PAT 1, PAT 2
ทดสอบ Icon มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
ทดสอบ Icon มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
ทดสอบ Icon ผู้ชายต้องมีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT  ร้อยละ 40
ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT 1 ร้อยละ 20
ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT 2 ร้อยละ 40
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย / ทดสอบสุขภาพจิต

เอกสารประกอบการสมัคร
ทดสอบ Icon ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
ทดสอบ Icon บัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป เขียนชื่อไว้หลังรูป
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
ทดสอบ Icon ผลสอบ  GAT,  PAT 1, PAT 2 ครั้งที่ดีที่สุด
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

ระเบียบการโครงการบุตรข้าราชการตำรวจ  คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ #วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ #รับตรงพยาบาล #พยาบาลศาสตรบัณฑิต #พยาบาลศาสตร์ #พยาบาลศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?