/>

TCAS 63 รอบ 3 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รวม 3,115 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ ใน TCAS 63 รอบ 3 หรือว่ารอบรับตรงร่วมกัน ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับรวมทั้งสิ้น 3,115 ที่นั่ง ซึ่งแต่ละคณะกำหนดเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะรับทั้ง ม.6 เด็กซิ่วและเทียบเท่า ก่อนสมัครอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติในระเบียบการด้วยนะคะ
 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ และจำนวนรับ


คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50

คณะอักษรศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
ทดสอบ Icon เรียน ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

คณะรัฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00

คณะครุศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เอกคอมพิวเตอร์การศึกษา รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์

คณะนิเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

คณะสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

คณะจิตวิทยา
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มีสอบวุฒิทางอารมณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรืเทียบเท่า (ปี 61 และ 62)
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50

เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT ของปี 2563 เท่านั้น
ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาสามัญ ของปี 2563 เท่านั้น
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ / สอบความรู้เพิ่มเติม

ปฏิทินโครงการ
**ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์  เปลี่ยนเป็นการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ MyTCAS   8 - 9 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้จากมหาวิทยาลัย**

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง จุฬา #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬาฯ #รับตรงร่วมกัน #รับตรงร่วมกัน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?