/>

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รับทุกวิทยาเขต รวม 7,115 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับใน TCAS 63 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ในทุกวิทยาเขต รวม 7,015 ที่นั่ง โดยในทุกสาขาจะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ก่อนสมัครอย่าลืมเช็กสายการเรียน
 

คณะที่เปิดรับ
วิทยาเขตบางเขน
ทดสอบ Icon คณะเกษตร
ทดสอบ Icon คณะประมง
ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะบรหิารธุรกิจ
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการชลประทาน

วิทยาเขตกำแพงแสน
ทดสอบ Icon คณะเกษตร กำแพงแสน
ทดสอบ Icon คณะประมง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขตศรีราชา
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX / GPA  ไม่น้อยกว่าที่คณะกำหนด
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ประกาศแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

กำหนดการรับสมัคร
ทดสอบ Icon 17 - 27 เมษายน 63 สมัครผ่านระบบ MyTCAS
ทดสอบ Icon 8 - 9 พฤษภาคม 2563 ยืนยันสิทธิ์ผ่่านระบบ MyTCAS

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ม.เกษตรศาสตร์ #รับตรงร่วมกัน #รับตรงร่วมกัน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?