/>

รับตรง 63 พร้อมชิงทุน ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Inter Program-Admission 1 []

วิว
สวัสดีค่ะ น้องๆ คนไหนที่สนใจหลักสูตรนานาชาติในด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ พี่มิ้นท์มีข่าวดีมาบอก เพราะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ SIIT กำลังเปิดรับสมัครรอบ Inter Program - Admission 1 จำนวน 100 ที่นั่ง โดยรับทุกสาขารวมกัน น้องๆ สามารถเลือกสมัครผ่านโครงการใดก็ได้ที่ถนัด ความพิเศษคือ มีทุนการศึกษาให้กว่า 20 ทุน! รายละเอียดจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยค่ะ


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรนานาชาติ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรนานาชาติ
8. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
** น้องๆ สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า สามารถสมัครได้ทุกสาขา ส่วนน้องๆ ศิลป์คำนวณหรือเทียบเท่า สามารถสมัครได้ในหลักสูตรที่ 6-9

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6 เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว ทั้งในและต่างประเทศ
2. สำหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 1-5 ต้องเป็นแผนวิทย์-คณิต
3. สำหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 6-7 และสาขาการจัดการ หลักสูตร 8-9 ต้องเป็นแผนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

โครงการที่เปิดรับสมัคร (เลือกเพียง 1 โครงการ)
1. โครงการสอบตรง (SIIT Entrance Examunation)
ทดสอบ Icon  หลักสูตรที่ 1-5 สอบข้อเขียน 3 วิชา คือ Mathematics, English และ Physixs)
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่ 6-9 สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ Mathematics และ English
2. โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล (Submission of standardized Test Scores) เช่น SAT I, SATT II, GCE A-Level และอื่นๆ
3. โครงการยื่นคะแนน GAT PAT (Submission of GAT PAT Scores)
4. โครงการยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ (Submission of Common 9 Subjects Scores)
5. โครงการยื่นคะแนน GED (Submission of GED)
6. โครงการยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Submission of GPA (Math > 2.75))
รับเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 8-9
7. โครงการสอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา (Vocational School)

ทดสอบ Icon หลักสูตรที่ 1-5 สอบข้อเขียน 3 วิชา คือ Mathematics, English และ Physixs)
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่ 6-9 สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ Mathematics และ English

ค่าสมัคร 1,000 บาท


ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ 
SIIT มีทุนการศึกษาต่อเนื่อง 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยไม่ต้องชดใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา แต่ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ไม่ต่ำกว่า 2.75 และช่วยงานสถาบันตามที่กำหนด โดยแบ่งทุน 3 ประเภทคือ
 
1. ทุนเต็มจำนวน (Full) ทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตทั้งหมด 100%
2. ทุนครึ่งจำนวน (Half) ทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง 50% 
3. ทุนบางส่วน (Quarter) ทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตบางส่วน 25%
 
ผู้สมัครสอบชิงทุน ต้องผ่านการสอบข้อเขียนรายวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรที่ 1-5 ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรที่ 6-7 ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรที่ 8-9 ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

กำหนดการ
2 - 20 มี.ค.63 เปิดรับสมัครออนไลน์ที่ http://admissions.siit.tu.ac.th/
27 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ห้องสอบ และสถานที่สอบ
1 เม.ย. 63 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
10 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
22 - 23 เม.ย. 63 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์
25 - 26 พ.ค. 63 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<
สมัครออนไลน์ >>คลิก<<

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง 63 #รับตรง นานาชาติ สิรินธร มธ. #สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร #SIIT #admission 1

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?