/>

7 เรื่องน่ารู้ TCAS รอบ 3 ม.เกษตรฯ "รับ 7 พันที่นั่ง และใช้ค่า Mean คนสอบทั่วประเทศเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ" []

วิว
สวัสดีค่ะน้อง ๆ อีกไม่นาน TCAS รอบ 3 Admission 1 ก็จะเปิดรับสมัครกันแล้ว หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีผู้สมัครเยอะที่สุดในปีก่อน ๆ ก็คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีหลายวิทยาเขต และจำนวนรับก็สูงมาก ในปีนี้ก็เช่นกัน ม.เกษตรฯ เปิดรับมากกว่า 7,000 ที่นั่ง ซึ่งแต่ละคณะก็มีการกำหนดคะแนนและคุณสมบัติไว้หลากหลาย ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

1.   เกือบทุกคณะกำหนด    O-NET   อังกฤษ  ขั้นต่ำ
ทุกคณะที่เปิดรับในรอบ 3   ม.เกษตรศาสตร์   กำหนดขั้นต่ำ   O-NET   วิชาภาษาอังกฤษ จะไม่นำมาคำนวณคะแนน   แต่ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่สาขาวิชากำหนด โดยเริ่มที่ 16 คะแนน  คณะที่กำหนดขั้นต่ำ O-NET ภาษาอังกฤษไว้สูงที่สุดคือ  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) กำหนดไว้ถึง 75 คะแนน ยกเว้นวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ 

2. คำนวณคะแนนโดยใช้วิชาสามัญเท่านั้น แต่ก็ต้องผ่านขั้นต่ำ GAT PAT ด้วย
การคิดคะแนนจริง ๆ จะใช้เพียงวิชาสามัญเท่านั้น ส่วนคะแนน GAT PAT และ O-NET  ใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ หมายความว่า GAT PAT และ O-NET  ต้องผ่านเกณฑ์ แต่ไม่นำมาใช้คำนวณ ยกเว้น บางคณะที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ก็จะใช้ GAT PAT มาคำนวณแทน

3. ขั้นต่ำดูจากค่าเฉลี่ยทั่งประเทศ (ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ)
โดยปกติแล้ว มหาวิทยาลัยอื่น ๆ จะกำหนดมาเป็นคะแนน หรือเปอร์เซ็น เช่น ใช้ PAT 50 คะแนน หรือ 50% แต่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการกำหนดคะแนนมาเป็นเครื่องหมายแปลก ๆ เช่น  Sigma (∑) หมายถึง ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาที่สาขาวิชากำหนด และ x-bar (x̅  ) หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งประเทศแต่ละรายวิชา ในการสอบครั้งนั้น เช่น ถ้าเกณฑ์ขั้นต่ำขึ้นเครื่องหมาย x̅ ในช่อง PAT 1 แปลว่า เกณฑ์ขั้นต่ำวิชานั้นจะต้องได้มากกว่า หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของวิชานั้น ๆ ถ้าประกาศผลมาว่า ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศคือ 60 ก็แปลว่าขั้นต่ำของ PAT 1 เท่ากับ 60 คะแนน

 
4. เด็กซิ่วใช้คะแนน GAT PAT ได้ 2 ปี ใช้คะแนนปีที่ดีที่สุด
โดยปกติแล้ว รอบ 3 บางมหาวิทยาลัย จะสามารถใช้คะแนน GAT PAT ได้ปีเดียว คือปี 2563 ถ้าน้องคนไหนเป็นเด็กซิ่วไม่ได้สอบของปีนี้ก็ยื่นไม่ได้ แต่ม.เกษตรศาสตร์ สามารถใช้ได้ 2 ปี คือคะแนนปี 2562 กับ 2563 และสามารถใช้คะแนนที่ดีที่สุดในการสมัครได้

5. รับเยอะ! รวมทุกวิทยาเขตมากถึง 7,115 ที่นั่ง
สำหรับรอบ 3 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับทุกวิทยาเขต รวมถึง 7,115 ที่นั่ง โดยแยกเป็น บางเขน 3,484  ที่นั่ง วิทยาเขตกำแพงแสน 1,161 ที่นั่ง วิทยาเขตศรีราชา 840 ที่นั่ง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1,630 ที่นั่ง ในการจัด 6 อันดับ หากจะเลือกแค่ ม.เกษตรศาสตร์ ก็สามารถเลือกข้ามวิทยาเขตได้เช่นกัน

6. อย่าลืมดูหน่วยกิต มีครบตามกำหนดหรือเปล่า
อีกหนึ่งคุณสมบัติของน้อง ๆ ที่ต้องเช็กจากระเบียบการ ก็คือ หน่วยกิตกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เพราะ ม.เกษตรศาสตร์ รอบ 3 บางคณะมีกำหนดไว้ด้วย หลัก ๆ จะกำหนดในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยจะต้องไม่น้อยกว่าที่สาขาวิชากำหนด

7. คณะพาณิชยนาวี (วิทยาเขตศรีราชา) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น
น้อง ๆ ผู้หญิงข้าม 2 สาขานี้ไปได้เลย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) รับเฉพาะ เพศชาย เท่านั้น และยังมีขั้นตอนการทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำอีกด้วย

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้อง ๆ กับเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พี่ฟอร์ยนำมาฝากกัน หากน้อง ๆ สนใจสมัครในคณะ สาขาวิชาไหน ก็ควรอ่านรายละเอียดให้รอบคอบก่อนทำการสมัครนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=froy

พี่ฟอร์ย - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #TCAS63 #TCAD 63 #TCAS 63 #TCAS 63 เกษตร #เกษตร รับตรงรอบ3 #Admission1 #TCAS รอบ 3 admission1 #เกณฑ์ เกษตร รอบ 3 #เกณฑ์ เกษตร รอบ 3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?