/>

9 เรื่องน่ารู้ TCAS รอบ 3 ม.บูรพา "ทุกคณะใช้เกรด ม.ปลาย คิดเป็นคะแนน รับกว่า 2,800 ที่นั่ง" []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ ในวันที่ 17 - 27 เมษายน 63 นี้ ทปอ.จะเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 ผ่านเว็บไซต์ MyTCAS ซึ่งเป็นระบบการรับสมัครกลาง แต่เรื่องของเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยยังคงแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละที่ โดยน้องๆ จะต้องศึกษาข้อมูลจากระเบียบการของมหาวิทยาลัยที่สนใจ ซึ่งวันนี้พี่แนนนี่จะพาน้องๆ ไปดู 9 เรื่องน่ารู้ จากระเบียบการ  TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยบูรพากันค่ะ

1.เกรดเฉลี่ยนำมาคิดเป็นคะแนน
ปกติแล้วในรอบ 3 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดให้ใช้ GPAX เป็นเกรดขั้นต่ำ แต่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ทุกคณะกำหนดให้ใช้เป็นองค์ประกอบในการคำนวณคะแนน มีสัดส่วน 10-20% และมีเพียงบางคณะเท่านั้นที่ใช้เป็นเกรดขั้นต่ำ ซึ่งก็มีตั้งแต่ 2.00 - 3.00 (ใช้ GPAX 6 เทอม)

2.เด็กซิ่ว สมัครได้ และใช้คะแนนปีก่อนได้!
ในระเบียบการระบุให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และมีผลคะแนน GAT PAT ที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุ 2 ปี) โดยไม่ได้กำหนดให้ใช้คะแนน GAT PAT ของปีนี้เท่านั้น นั่นหมายความว่า เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ และ dek 62 สามารถใช้คะแนน GAT PAT ปีที่แล้วได้ด้วย

3.จำนวนรับที่นั่งแต่ละสาขา น้อยสุดคือรับ 1 คน
แม้ว่าจำนวนเปิดรับรวมทุกวิทยาเขตจะมีถึง 2,800 ที่นั่ง แต่จำนวนที่นั่งของหลายสาขาวิชาของวิทยาเขตหลัก เปิดรับเพียงหลักหน่วย หลักสิบเท่านั้น ตั้งแต่ 1 คน 5 คน 8 คน 15 คน 29 คน ซึ่งสูงสุดคือ 55 คน แต่ในวิทยาเขตจันทบุรี และสระแก้ว มีรับแบบหลักร้อยด้วย

4. ระวัง! ไม่ระบุแผนการเรียนโดยตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา อาจจะไม่ได้กำหนดแผนการเรียนในการสมัครชัดเจน แต่มีการกำหนดจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระวิชาต่างๆ แทน หรือกำหนดว่าจะต้องผ่านการเรียนวิชาทางภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. ไม่รับวุฒิเทียบเท่า
มีระบุไว้ชัดเจนว่าจะไม่รับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) สาขาวิชาบริหารทั่วไป-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

6. ไม่ใช้วิชาสามัญ และ O-NET
ทุกวิทยาเขตของม.บูรพา กำหนดองค์ประกอบไว้แค่ 3 อย่างเท่านั้น คือ GPAX GAT และ PAT ไม่มีสาขาวิชาไหนที่ใช้คะแนนวิชาสามัญ และ O-NET

7. บางสาขาวิชามีสอบปฏิบัติ
จะมีการสอบปฏิบัติสำหรับคนที่ผ่านการคัดเลือกของคณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา มีสอบการใช้เครื่องดนตรีไทยพื้นฐาน และสาขาวิชาศิลปศึกษา มีตรวจแฟ้มสะสมผลงานและสอบวาดเส้น ซึ่งจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง

8. กำหนดขั้นต่ำคะแนนสอบ 4 สาขาวิชาเท่านั้น
นอกจากเกรดเฉลี่ย หรือ GPAX ที่มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว ยังมีอีก 4 สาขาวิชา ที่กำหนดขั้นต่ำของคะแนน GAT PAT ได้แก่ คณะวิทยาการสารสนเทศ (ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) กำหนดขั้นต่ำ GAT PAT และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี ที่กำหนดขั้นต่ำ PAT 7 ไว้

9. ปีนี้รับน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน!
เมื่อเทียบจำนวนรับรอบ 3 ของปีนี้ (63) กับปีที่แล้ว พบว่า ลดน้อยลง 397 ที่นั่ง จาก 3,197 ที่นั่ง เหลือ 2,800 ที่นั่ง และบางสาขาวิชาไม่เปิดรับในปีนี้ เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทุกสาขาวิชา เป็นต้น
 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มีใครตกหล่นตรงไหนไหมเอ่ย การอ่านระเบียบการให้ละเอียดรอบคอบ เป็นอะไรที่สำคัญมากๆ เลยนะคะ น้องๆ ควรศึกษารายละเอียดให้ครบทุกบรรทัด เพราะบางสาขา บางมหาวิทยาลัยมักจะกำหนดคุณสมบัติพิเศษเอาไว้ค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รอบ 3 #บูรพา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?