/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : ม.สงขลานครินทร์ (รวม 5 วิทยาเขต 3,179 ที่นั่ง) []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ  วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. เปิดรับสมัครใน TCAS รอบ 3 ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง รวมทั้งหมด 165 สาขาวิชา 3,179 ที่นั่ง
 

 
 คณะและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิทยาเขตหาดใหญ่
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ 90 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ 400 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ 23 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ 52 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติ 56 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทย 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Iconคณะเทคนิคการแพทย์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาลัยนานาชาติ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาเขตปัตตานี
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ 97 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 500 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 335 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการอิสลาม 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสื่อสาร 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาเขตภูเก็ต
ทดสอบ Icon คณะการบริการและการท่องเที่ยว 54 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิเทศศึกษา 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 240 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 69 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 36 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 75 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 47 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon วิทยาเขตตรัง
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 380 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 
 เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT ปี 2563 เท่านั้น
ทดสอบ Icon คะแนนวิชาสามัญ ปี 2563
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชากำหนด GPAX ขั้นต่ำ
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน หรือจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระฯ
 
 ปฎิทินการสมัคร
**ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์  เปลี่ยนเป็นการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ MyTCAS   8 - 9 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้จากมหาวิทยาลัย**

 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม : คลิก

 
ประกาศเพิ่มเติม
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon ใช้คะแนน GAT-PAT และวิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการคณะพยาบาลศาสตร์ (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)   : คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #Admission 1 #TCAS 63 #TCAS รอบ 3 #ม.สงขลานครินทร์ #ม.อ. #รอบ 3 ม.สงขลานครินทร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?