/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (1,610 ที่นั่ง) []

วิว
สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ 3 โดยเปิดรับทั้งสิ้น 38 หลักสูตร 1,610 ที่นั่ง และมีเกณฑ์การคัดเลือกคล้ายๆ กับรอบ 4 นั่นคือ ใช้ทั้ง O-NET และ GPAX เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก
 

 
 คณะ/โรงเรียนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon กฎหมายและการเมือง  3 หลักสูตร 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสตรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon การเรือน 8 หลักสูตร 300 ที่นั่ง (Update เป็น 9 หลักสูตร 350 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ฯ ตรัง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ฯ ลำปาง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
Update!
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
 
ทดสอบ Icon การท่องเที่ยวและการบริการ 5 หลักสูตร 170 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์ฯ ลำปาง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 
ทดสอบ Icon ครุศาสตร์ 5 หลักสูตร 170 ที่นั่ง (Update เป็น 6 หลักสูตร 210 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประถมศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ฯ นครนายก)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ฯ ลำปาง)
Update!
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
 
ทดสอบ Icon พยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หลักสูตร 160 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon วิทยาการจัดการ 8 หลักสูตร 400 ที่นั่ง  (Update เป็น 7 หลักสูตร 350 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริการลูกค้า
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Update! ยกเลิกการรับสาขาวิชานี้)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 
ทดสอบ Icon วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 หลักสูตร 160 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรรบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon O-NET
ทดสอบ Icon GPAX
ทดสอบ Icon  GAT
ทดสอบ Icon PAT
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขา
 
 ปฏิทินการสมัคร
ทดสอบ Icon สมัครผ่านระบบ MyTCAS 17 - 27 เมษายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อ 8 พฤษภาคม 2563
ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พฤษภาคม 2563
ทดสอบ Icon ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2563
 
 ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 3 #รอบ 3 ม.สวนดุสิต #สวนดุสิต

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?