/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

แชร์ข้อควรระวัง TCAS รอบ 3 ถ้าไม่อยากเสียอันดับไปฟรี ๆ []

วิว
                    สวัสดี #Dek63 ที่น่ารักทุกคนค่ะ เข้าสู่เดือนเมษายนแล้วน้อง ๆ ที่ตั้งตารอ TCAS รอบ 3 : Admission 1 หรือรับตรงร่วมกัน คงจะตื่นเต้นไม่ใช่น้อย มีกระทู้เกี่ยวกับการจัด 6 อันดับออกมามากมาย รุ่นพี่ก็ช่วยแนะนำเทคนิคไปเยอะ 


 
                      วันนี้พี่เมก้าเลยขอแจมด้วยคนค่ะ ขอรวบรวมข้อมูลบางอย่างมาเตือนน้อง ๆ ว่า TCAS รอบ 3 ต้องระวังอะไรบ้าง ถ้าไม่อยากเสียอันดับไปฟรี ๆ  

ระวังแผนการเรียนไม่ตรง
                      เรื่องแผนการเรียนค่อนข้างสำคัญมากนะคะ น้อง ๆ สายวิทย์ชะล่าใจไม่ได้ว่าตัวเองสามารถเลือกสอบได้ทุกคณะ สายศิลป์ก็ยิ่งประมาทไม่ได้เลย หลายคนสอบติดแล้วหลุดอันดับเพราะคุณสมบัติเรื่องแผนการเรียนไม่ตรงก็มี ดังนั้น โปรดเช็กให้ดี ๆ ค่ะ บางมหาวิทยาลัยจะเช็กง่ายหน่อย เพราะมีช่องตารางแผนการเรียนหรือเขียนเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะแยกมาเลยว่ารับแผนไหนบ้าง เช่น  
   
                      - ม.แม่ฟ้าหลวง สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว รับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต
                      - ม.บูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน รับผู้สมัครที่เรียนวิชาภาษาจีนในชั้น ม.ปลาย

                      บางมหาวิทยาลัยอาจไม่ได้ระบุชื่อแผนการเรียนมาโดยตรง แต่จะกำหนดเป็นหน่วยกิตขั้นต่ำแทน ซึ่งก็เป็นการกำหนดแผนการเรียนไปพร้อมกัน ถ้าหน่วยกิตไม่ครบ สมัครไปก็หลุด เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติ อย่าลืมเช็กหน่วยกิตให้ดีนะคะ มีหลายมหาวิทยาลัยที่กำหนดหน่วยกิต เช่น ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ฯลฯ ยกตัวอย่างการกำหนดหน่วยกิตของ ม.เชียงใหม่

                      - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องมีหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (แปลว่ารับเฉพาะแผนศิลป์ฝรั่งเศส) 
                      - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี , เคมีอุตสาหกรรม , ชีวเคมี , ชีวเคมีเทคโนโลยี ต้องมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (แปลว่ารับเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์) 

ระวังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
                      TCAS รอบ 3 ไม่ได้จะวัดกันเฉพาะคะแนนสอบหรือคุณสมบัติเรื่องเกรดนะคะน้อง ๆ หลายมหาวิทยาลัยเหมือนจะแข่งกันกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำด้วย ระบุขั้นต่ำหลายสิ่ง เริ่มตั้งแต่ขั้นต่ำ GPAX GPA รายวิชาสอบต่าง ๆ (GAT PAT , O-NET , วิชาสามัญ , ข้อเขียนเฉพาะ) บางที่กำหนดขั้นต่ำทุกคะแนนที่เรียกใช้ บางที่กำหนดขั้นต่ำแบบอิงผู้เข้าสอบทั้งประเทศ และบางที่มีกำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำของทุกวิชาด้วย! ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ  


 
                      - จุฬาฯ ทุกคณะกำหนด GPAX ขั้นต่ำ
                      GPAX ของจุฬาฯ จะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนน แต่ถือเป็น 1 ในคุณสมบัติผู้สมัคร และแต่ละคณะมีการกำหนดขั้นต่ำไว้ตั้งแต่ 2.00 , 2.50 , 2.75 , 2.80 , 3.00 ไปจนถึง 3.50   
 
                      - ม.เกษตรศาสตร์ บางคณะ/สาขากำหนดขั้นต่ำ GPA เช่น
                      คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี กำหนด GPA วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 
                      - ม.ธรรมศาสตร์ กับการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา PAT เช่น  
                      คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น กำหนด PAT 7.3 ไม่ต่ำกว่า 75% หรือ 225 คะแนน  
                      - ม.เกษตรศาสตร์ กำหนด O-NET ขั้นต่ำวิชาภาษาอังกฤษทุกคณะ 
                      - ม.ขอนแก่น กับการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ เช่น  
                      คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา กำหนดวิชาสามัญฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25%  
                      - ม.ศิลปากร บางคณะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำทุกวิชาที่เรียกใช้คะแนน เช่น 
                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้สามัญ (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์) GAT PAT4 กำหนดขั้นต่ำวิชาละ    20%
                      - จุฬาฯ บางคณะกำหนดเกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำทุกวิชา เช่น 
                      คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ GAT และวิชาสามัญ (คณิต1 , เคมี , ชีววิทยา และฟิสิกส์) 40% เท่ากับว่าน้องต้องได้คะแนนรวมอย่างต่ำ 12,000 คะแนน ถึงจะมีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก  
                      - ม.เกษตรศาสตร์ บางคณะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำแบบ x̅ อิงค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ เช่น 
                      คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา เอกจิตวิทยาคลินิก กำหนด  x̅ ในช่อง GAT PAT1 PAT2 เท่ากับว่าน้องต้องได้คะแนนทั้ง 3 วิชานี้ มากกว่าคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศจึงจะถือว่าผ่านคุณสมบัติ ซึ่งปัจจุบันค่าสถิติ Mean GAT PAT ปี 63 ได้ออกมาแล้ว คือ GAT 143.17 PAT 1 62.90 PAT 2 79.37

ระวังไม่มีคะแนน
                      บางคณะ/มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ เช่น ม.ธรรมศาสตร์ มีทั้งความรู้ทั่วไปทางนิติศาสตร์ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และเรียงความ การวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่นและความถนัดทางการออกแบบแฟชั่น ฯลฯ การไม่ได้เข้าสอบวิชาเฉพาะหรือขาดสอบวิชาใดไป อย่าคิดว่าคะแนนสูงมากพอ ยื่นไปมหาวิทยาลัยไม่มีทางรู้ เพราะคะแนนวิชาเฉพาะที่ไปสอบนั้นจะอยู่ที่คณะโดยตรง หากพบว่าไม่ได้เข้าสอบ บางที่อาจถือว่ามีคะแนนที่ใช้คำนวณไม่ครบ ปัดตกทันที 


 
ระวังคุณสมบัติเฉพาะ
                      บทเรียนจากปีที่แล้วมีรุ่นพี่ที่หลุด TCAS รอบ 3 เพราะไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องตาบอดสี หากต้องการสอบเข้าคณะอะไรต้องเช็กคุณสมบัติเฉพาะให้ดีว่ากำหนดรายละเอียดไว้อย่างไรบ้าง ปีนี้หลายมหาวิทยาลัยค่อนข้างระบุไว้ชัดเจน ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลมาเป็นหลักฐานด้วย เช่น 
                      - จุฬาฯ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์  
                      ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจตาบอดสี FARNSWORTH D 15 hue test โดยผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ซึ่งถือว่ามีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                      - ม.ศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี 
                      ผู้สมัครต้องไม่เป็นตาบอดสีทุกประเภท ทั้งตาบอดสีชนิดเกิดแต่กำเนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่เห็นสีเดียว (Monochromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสีชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง 

ระวังเรื่องจัดอันดับ 
                      แม้ว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดเผยคะแนนต่ำสุด แต่หนึ่งในหลักการจัดอันดับให้ปลอดภัยคือ 1 ใน 6 อันดับนั้น น้องควรมีคณะ/สาขาที่สามารถหาคะแนนต่ำสุดดูได้ เพื่อลองคำนวณและประเมินโอกาสติดของตัวเอง อย่างน้อยตอนเรียงอันดับก็จะได้อุ่นใจว่ายังมีอะไรให้ลุ้น ตอนนี้มหาวิทยาลัยที่ปล่อยสถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุด TCAS รอบ 3 ให้ดู ไม่ว่าจะปี 61 หรือ ปี 62 ครั้งล่าสุด ก็จะมี ม.เกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นต้น  

ระวังเรื่องคะแนนปีล่าสุด
                      สำหรับข้อสุดท้ายนี้ ขอเตือนน้อง ๆ เด็กซิ่วนะคะ ควรจะระวังเรื่องคะแนน GAT PAT ที่ใช้ เพราะไม่ใช่ว่าน้องจะดึงคะแนนปีไหนมายื่นก็ได้ TCAS รอบ 3 บางมหาวิทยาลัย เช่น ม.เชียงใหม่ กำหนดว่าต้องใช้คะแนนของปี 2563 เท่านั้น หากน้องไม่ได้สอบก็จะยื่นเข้ารอบนี้ของ ม. นี้ไม่ได้ แต่อย่างบางมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ใช้คะแนนสอบได้ทั้ง 2 ปี คือคะแนนปี 62 และ ปี 63 เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ส.ลาดกระบัง น้องก็สามารถนำคะแนนที่ดีที่สุดยื่นเข้าสมัครรอบนี้ได้ตามปกคิค่ะ 

                      ทั้งหมดก็คือข้อควรระวังที่พี่เมก้าขอมาเตือนน้อง ๆ นะคะ ย้ำอีกครั้งว่าเรื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นั้น เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากระเบียบการของมหาวิทยาลัยที่ประกาศออกมานั่นแหละค่ะ ต้องไม่เบื่อที่จะอ่านและรอบคอบทุกครั้งเพื่อสิทธิ์ของเราเองนะคะ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS รอบ 3 #รับตรงร่วมกัน #Admission 1 #ข้อควรระวัง #จัดอันดับ #จัดอันดับ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?