/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รับม.6 และปวช.) []

วิว
สวัสดีค่ะน่้องๆ ในรอบ 3 หรือ Admission 1 ประจำปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับทั้งนักเรียน ม.6 และนักเรียนเทียบเท่า ทั้งหมด 2,043 ที่นั่ง ใน 12 สำนักวิชา 43 หลักสูตร ดังนี้
 

 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรภาษาไทย 50 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรภาษาอังกฤษ 80 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) 30 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรภาษาจีน 110 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรอาเซียนศึกษา 80 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรนิติศาสตร์ 80 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 75 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรรัฐศาสตร์ 50 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาการจัดการ
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) 150 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 60 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) 50 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 100 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 60 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชี 100 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 30 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 50 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 30 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติเดีย แอนิเมชัน และเกม 30 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 25 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 20 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 100 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล 50 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 30 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 40 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 25 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 50 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมเคมี 30 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 50 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 50 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรการออกแบบภายใน 20 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรสถาปัตยกรรม 40 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรเภสัชศาสตร์ 2 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 20 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรกายภาพบำบัด 40 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 20 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) 5 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) 10 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)  16 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon   สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon หลักสูตรการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (นานาชาติ) 40 คน
ทดสอบ Icon หลักสูตรนิติศาสตร์ (นานาชาติ) 40 คน
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก

 
เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon แผนการเรียนตามแต่ละสาขาวิชา
ทดสอบ Icon คะแนน O-NET  หรือ V-NET
ทดสอบ Icon คะแนน วิชาสามัญ (เลือกใช้ได้)
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT (เลือกใช้ได้)
ทดสอบ Icon ยกเว้นหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ใช้ GPAX, GAT และ PAT 2

 
กำหนดการรับสมัคร
ทดสอบ Icon รับสมัคร 17 - 27 เมษายน 63
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อ 9 พฤษภาคม 63
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #วลัยลักษณ์ #วลัยลักษณ์ รอบ 3 #TCAS 63

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?