/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 3 : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (3 วิทยาเขต 2,277 ที่นั่ง) []

วิว
สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครกำลังรอระเบียบการจาก 3 พระจอมฯ  บ้างรึป่าวคะ วันนี้พี่แนนนี่มีรายละเอียดการรับรอบที่ 3 หรือ Admission 1 ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาฝากค่ะ โดยรอบนี้เปิดรับวุฒิ ม.6 และปวช. จำนวน 2,277 ที่นั่ง ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ดังนี้
 

 
คณะและสาขาวิชาเปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี) 3 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) 3 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา  (5 ปี) 20 คน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ) 20 คน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ) 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 70 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (โครงการสมทบพิเศษ) 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  50 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (โครงการสมทบพิเศษ) 50 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  (โครงการสมทบพิเศษ) 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการสมทบพิเศษ)   40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร   (โครงการสมทบพิเศษ)   10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-โครงการสมทบพิเศษ) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม-โครงการสมทบพิเศษ) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์-โครงการสมทบพิเศษ) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ) 40 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สองภาษา-โครงการสมทบพิเศษ) 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (โครงการสมทบพิเศษ) 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกันภัย 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกันภัย  (โครงการสมทบพิเศษ) 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ)  30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา-แขนงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา-แขนงวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์) 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 20 คน
ทดสอบ Icon  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบภายใน 2 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิต 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ 10 คน
ทดสอบ Icon  วิทยาลัยนานาชาติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 90 คน
ทดสอบ Icon วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวการเชื่อม 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล-โครงการสมทบพิเศษ) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล-โครงการสมทบพิเศษ) 25 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (โครงการสมทบพิเศษ) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (โครงการสมทบพิเศษ) 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี  (โครงการสมทบพิเศษ) 15 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (แขนงวิชาโทรคมนาคม) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (แขนงวิชาโทรคมนาคม-โครงการสมทบพิเศษ) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์) 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน-โครงการสมทบพิเศษ) 10  คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต) 5 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต-โครงการสมทบพิเศษ) 10  คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 10 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ  (โครงการสมทบพิเศษ) 15 คน
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ) 40 คน
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 60 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 30 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 20 คน
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 60 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 60 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 60 คน
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิตและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 120 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสากหกรรมและการค้า 120 คน
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 50 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 50 คน
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง)
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี 60 คน
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 100 คน

 
เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon GPAX - GPA
ทดสอบ Icon คะแนน O-NET
ทดสอบ Icon คะแนน GAT-PAT
ทดสอบ Icon คะแนนวิชาสามัญ

 
ปฏิทินการสมัคร

 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #พระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #TCAS63 #Admission 1 #พรนครเหนือ 63

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?