/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เจาะลึก 10 สาขา เรียนจบไม่ตกงาน ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา []

วิว
    
            สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ เหตุผลของเด็กรุ่นใหม่ในการเลือกเรียนคณะใดคณะหนึ่ง ปัจจัยเรื่องการหางานทำเริ่มเป็นเหตุผลอันดับต้นๆ เข้ามาแทนที่การเรียนตามความชอบไปแล้วเพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเทรนด์อาชีพก็ เปลี่ยนแปลงไป อาชีพที่เคยฮิตอาจไม่เหมาะกับยุคใหม่ ในขณะที่ คณะหรือสาขาวิชาใหม่ๆ ที่มีความเจาะลึกหรือเฉพาะ ทางในด้านนั้นก็มีเปิดสอนมากขึ้น
                 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีหลักสูตรเปิดสอนด้าน อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ แต่ไม่ทิ้งเรื่องเทคโนโลยีที่จะนำเข้ามาประยุกต์ใช้กับความรู้แต่ละแวดวงอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน เปิดสอนมากถึง10 สาขาวิชา มีอะไรน่าสนใจบ้าง และแนวทางประกอบอาชีพหลังเรียนจบเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย ค่ะ


สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                 ในการทำงานความปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่ง ตามหลัก Safety First ดังนั้นบุคคลที่ดูแลด้านความปลอดภัยจึงเป็นตำแหน่งที่จะขาดไปไม่ได้ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ได้เปิดสอนสาขานี้โดยตรงด้วยสิ่งที่จะได้ เรียนกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เริ่มจากการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุขทั่วไป มีวิชาเอกที่เป็นหัวใจหลักของสาขา ไม่ว่าจะเป็น หลักความปลอดภัยในการทำงาน หลักสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริการสุขภาพในสถานประกอบการ เรียกว่าครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างความปลอดภัยจากตนเอง ไปจนถึง การปรับสิ่งแวดล้อมการทำงาน และการตระหนักด้านความปลอดภัยที่มีต่อสังคม
                 สายงานหลังจากเรียนจบสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเป็นสาขาที่เรียนจบแล้วยังได้ใบประกอบวิชาชีพรับรองอีกด้วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
                 ไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่างๆ นับเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตไปแล้ว และนับวันจะยิ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทนของเดิม ผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีได้นับว่าได้เปรียบอย่างมากในการต่อยอดความรู้เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์ สไตล์ รูปแบบใหม่
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มรภ.สวนสุนันทา มีการสอนทั้งทางด้าน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีพลังงาน เรียนครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบส่อง สว่าง ระบบพลังงาน เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม ระบบดิจิทัล ระบบควบคุมและระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะได้ฝึกวิเคราะห์ ออกแบบ และฝึกปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มข้น เมื่อเรียน จบไปแล้ว สามารถทำงานเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน หรือประกอบ ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องก็ได้เช่นกัน


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
                 การนำเสนอผลงานด้านสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำ เสนอผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ภาพสามมิติที่ดูสวยงาม ได้มุมมองใหม่ที่หลากหลาย และเพิ่มคุณค่าให้กับงานชิ้นนั้นๆ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะเลย
                 สาขานี้ ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า15ปี จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนองาน สถาปัตยกรรม โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แขนงต่างๆมาช่วยในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสมกับ งานในแต่ละประเภท
                 สายงานหลังเรียนจบ สามารถเป็นนักออกแบบงานสามมิติเสมือนจริงทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวเพื่องาน สถาปัตยกรรม เจ้าหน้าที่เทคนิคด้าน BIM ผู้ช่วยสถาปนิกและวิศวกร เจ้าหน้าที่ประเมินราคาก่อสร้างและฝ่ายจัดทำ รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม หรือจะนำความรู้ไปใช้กับงานออกแบบกราฟิกอื่นๆ เช่นกันก็ได้เรียกว่าสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์กับงานได้หลากหลายเลยล่ะค่ะ


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
                 ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ จำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรงงานมาบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีปัญหาน้อยที่สุด มรภ.สวนสุนันทา ก็มีเปิดการเรียนการสอน ในสาขานี้โดยตรงเช่นกัน
                 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จะปั้นนักจัดการอุตสาหกรรมมือหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีความรู้ความเข้าใจในระบบการดำเนินงานในหน้าที่ต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เรียนครอบคลุมทั้งการวางแผน ควบคุม การผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ระบบบำรุงรักษา การจัดการความปลอดภัย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถ เป็นได้ทั้งผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ นักวิเคราะห์และวางแผนการผลิต และอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
                 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มรภ.สวนสุนันทา ได้ลงนาม MOU ด้านการเรียนการสอนและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง และยังคงดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
                 ซึ่งสาขานี้ จะเน้นด้านการบริหารทรัพยากรอาคารอย่างเป็นระบบตั้งแต่ด้านการวางแผน ควบคุมงบประมาณ         การบริหารอาคารและสถานที่ การจัดการอสังหาริมทรัพย์ สภาพแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในอาคารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะได้ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง สายงานหลังเรียนจบ สามารถทำงานตรงสายในด้านที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น, ผู้จัดการอาคารโครงกาาร, หมู่บ้านช่วยผู้จัดการบริหารทรัพย์สินและรายได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานซ่อมบำรุงบริหารจัดการพื้นที่ของอาคาร,ตรวจสอบอาคาร เป็นต้น
 
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
                 ระยะหลัง สาขาด้านการออกแบบมาแรงขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะเป็นสายงานที่ได้ใช้ทั้งความสามารถและ จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และจุดเด่นของ มรภ.สวนสุนันทา ได้ประยุกต์ความรู้ด้านการออกแบบควบคู่ไปกับเทคโนโลยี มาบูรณาการร่วมกับการตลาดและด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในปัจจุบัน
                 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จะได้เรียนการออกแบบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ กราฟิก และมัลติมีเดีย เช่น ออกแบบโลโก้ การออกแบบสื่อโฆษณา การทำแอนิเมชั่น 2 มิติ 3 มิติ การออกแบบโมชั่นกราฟิก การออกแบบเวบไซต์ และนอกจากการออกแบบในลักษณะของสื่อรูปแบบต่าง ๆ แล้วยังมีเรียนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือการออกแบบอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา เกี่ยวข้องด้วย เมื่อจบแล้ว สามารถเป็นนักออกแบบกราฟิก หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบต่างๆ เวบไซต์ แอนิเมชั่น เกมส์ การ์ตูน คาแรคเตอร์ตัวละคร เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
                 เจาะลึกอีกหนึ่งที่สาขาด้านการออกแบบที่มีความเฉพาะทาง นั่นก็คือ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและ นิทรรศการซึ่งจะแตกต่างจากการออกแบบทั่วไปเพราะมีความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับความรู้ทางการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ แปลกใหม่ในการนำเสนอเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นความอลังการตามงานนิทรรศการหรือที่ทั่วไปเราเรียกกันว่างานอีเวนท์นั่นเอง
                 สาขานี้นอกจากเรียนเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่ภายในแล้วยังจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมถึงความก้าวหน้าของงานด้านการออกแบบการใช้พื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้างานอีเว้นท์ต่าง ๆ เมื่อเรียนจบไปแล้ว นอกจากสามารถเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน ยังสามารถเป็นนักออกแบบนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ Exhibition และ Event, นักออกแบบพิพิธภัณฑ์, นักออกแบบ จัดแสดงสินค้าและงานออกแบบอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเฉพาะด้าน
 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                 น้องๆ เคยเป็นมั้ยตัดสินใจซื้อของชิ้นหนึ่งเพราะความสวยของสินค้า หรือเลือกซื้อขนมเพราะแพ็คเกจสวย เพราะความน่าสนใจของสินค้าไม่ได้อยู่แค่คุณสมบัติ แต่รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นตัวช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ ยิ่งปัจจุบันการนำจุดเด่นทางวัฒนธรรมมาสร้างจุดขายให้กับสินค้าเป็นเทรนด์ที่นิยมทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบก็เท่ากับหาก ได้ส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลกด้วย
                 ในสาขานี้ จะได้เรียนพื้นฐานงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด เช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เซรามิค บรรจภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  โดยสาขานี้ยังมีการทำความร่วมมือกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศอย่าง SB Furniture และ Modern Form อีกด้วย เมื่อเรียนจบ แล้วก็จะสามารถทำงานออกแบบ 3 มิติได้หลากหลาย ทั้งนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรืองานออกแบบสามมิติอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้ง การทำธุรกิจส่วนตัว
 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                 ในสายงานด้านวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มักจะเป็นสาขาที่ถูกจับตามองเป็นอันดับแรกๆ และมีอัตรา การแข่งขันสูง จุดเด่นของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มรภ.สวนสุนันทา คือมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา  รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เป็นต้น
                 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะได้เรียนเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลบัติการระบบปฏิวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ โครงสร้างข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และยังมีวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น การ ออกแบบและพัฒนาเกม ปัญญาประดิษฐ์ Big Data เรียกว่าครบถ้วนทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
                 หลังเรียนจบ สามารถไปประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบ พัฒนาแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ สร้างหุ่นยนต์ โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
                 การพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่ธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานและมีความเกี่ยวข้องกับแทบทุกธุรกิจ ซึ่งคนมักเข้าใจผิดว่าการพิมพ์เป็นแค่เรื่องของการพิมพ์หนังสือเท่านั้นและมองว่ากำลังหมดยุคไป แต่ในความเป็นจริงการพิมพ์ยังอยู่ในอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างมาก ก็นับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย ดังนั้นการเรียนรู้ใน ด้านนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสร้างเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคตได้
                 สิ่งที่จะได้เรียนกันในสาขานี้คือ เทคโนโลยี เทคนิค รูปแบบการพิมพ์แบบต่างๆ การพิมพ์ 3 มิติ วัสดุทางการพิมพ์ การผลิตและการจัดการไฟล์ภาพ การออกแบบและการผลิตสิ่งพิมพ์ในงานบรรจุภัณฑ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การบริหารการตลาดและการจัดการระบบในอุตสาหกรรม การพิมพ์ นับว่าได้องค์ความรู้ครบทั้งขั้นตอน เทคโนโลยีการพิมพ์รูปต่างๆ ไปจนถึงระบบอุตสาหกรรมด้านการพิมพ์ ดังนั้นเมื่อ เรียนจบแล้ว จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านระบบการพิมพ์ สามารถเป็นนักออกแบบและวางระบบในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ทำงานวิจัยหรืองานวิชาการ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบอุตสาหกรรมนี้


                 เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ 10 สาขานี้มีวิชาไหนที่โดนใจกันบ้างหรือเปล่า ใครที่ชอบแนววิศวกรและเทคโนโลยี แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีความปลอดภัย ถ้าชอบด้านการจัดการแนะนำการจัดการอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ และสาขาบริหารทรัพยากรอาคาร  สุดท้ายถ้าชอบงานออกแบบ ก็มีให้เลือกอีกเพียบ ทั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
    
            เรียกว่าคณะนี้ที่สวนสุนันทา แยกสาขาแบบละเอียดยิบเพื่อให้ ได้เรียนอย่างเข้มข้นพร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงอย่างตรงสายที่สุด ใครที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fit.ssru.ac.th/ เปิดรับสมัครผ่านระบบTCAS หลายรอบเลยนะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas 63 #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?