/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ไม่ควรพลาด! 6 ข้อควรระวังในการสมัคร TCAS รอบ 4 []

วิว

 
              สวัสดีค่ะน้องๆ การรับสมัคร TCAS รอบ 3 ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในระหว่างที่เรากำลังรอผลการคัดเลือกแบบนี้ หลายคนก็เตรียมตัว เตรียมวางแผนสำหรับการสมัครรอบต่อไป ซึ่งมีเวลาอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนที่ TCAS รอบ 4 จะเปิดรับสมัคร...
 

 
              สำหรับ TCAS รอบทีี่ 4 หรือที่เราคุ้นชินกันใน Admission (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Admission 2) จะเป็นรอบการสมัครที่ทุกมหาวิทยาลัย จะใช้เกณฑ์การคัดเลือกใน 10 กลุ่ม ที่ทปอ.กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งคณะเดียวกันจะใช้เกณฑ์เหมือนกันทุกที่ ทำให้เราสามารถวางแผนการสมัคร และคาดการณ์ผลการคัดเลือกจากสถิติปีก่อนๆ  ได้
              ระหว่างที่อ่านระเบียบการของปี 2563  พี่แนนนี่ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างเมื่อเทียบกับของปี 2562 วันนี้ก็เลยรวบรวมสิ่งที่น้องๆ จะต้องระวังในการสมัครมาฝากน้องๆ 6 ข้อด้วยกัน
 
1) บางสาขาวิชาเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือก
แม้ว่าในการสมัครรอบนี้ ทางทปอ.จะกำหนดกลุ่มเกณฑ์การคัดเลือกไว้แล้ว แต่ในบางปี บางมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือก หรือเปลี่ยนกลุ่มการคัดเลือกของบางสาขาวิชาไป บางครั้งเปลี่ยนแค่เปอร์เซนต์ของค่าน้ำหนัก บางครั้งเปลี่ยนวิชาที่ใช้คัดเลือก ในส่วนนี้น้องๆ ก็ต้องคอยเช็กระเบียบการแบบปีต่อปี เพราะความเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การคัดเลือกก็จะส่งผลต่อคะแนนโดยรวมของสาขาวิชานั้น อาจจะทำให้ช่วงคะแนนเปลี่ยนไป
ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปลี่ยนเกณฑ์
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนเกณฑ์จากเดิม GPAX ONET GAT PAT2 เป็น GPAX ONET GAT PAT 1
 • คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนเกณฑ์จากเดิม GPAX ONET GAT PAT 1 PAT 2 เป็น GPAX ONET GAT PAT 1
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เปลี่ยนเกณฑ์จากเดิมใช้ GAT 30% PAT 2 20% เป็น GAT 20% PAT 2 30%
   
2) บางสาขาวิชาไม่เปิดรับ
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ น้องๆ อาจจะเห็นว่าบางสาขาวิชาเปิดรับสมัครในทุกๆ ปี  และในปีนี้ก็เตรียมตัวว่าจะมาสมัครในสาขาวิชานั้น ซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรมาการันตีแน่นอนว่าปีนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับในสาขานั้น ส่งผลให้บางคนพลาดโอกาสในการคณะในฝัน ดังนั้นการเช็กระเบียบการ หรือตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับจากคณะ/สาขาโดยตรงอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้ นอกจากนี้ถ้าสาขาวิชานั้นๆ ไม่เปิดรับ ผลกระทบก็จะไปตกอยู่กับสาขาวิชาที่ใกล้เคียง คณะที่อยู่กลุ่มเดียวกัน หรือสาขานั้นๆ ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ตัวอย่างสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับ
 • คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลย ปกติเปิดรับ 3 รูปแบบแยกกัน แต่ปีนี้เปิดรับแค่รูปแบบที่ 2 รูปแบบเดียว ไม่เปิดรับรูปแบบที่ 1 กับ 3
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เปิดรับ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไม่เปิดรับ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   
3) บางสาขาวิชาเปลี่ยนชื่อ
บางครั้งมหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงหลักสูตร อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เปลี่ยนสังกัด เปลี่ยนคณะเกิดขั้นได้ ซึ่งหลายครั้ง หลายมหาวิทยาลัย ไม่มีการประกาศ หรือบอกให้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง    ทำให้บางคนเข้าใจผิด ไม่รู้ว่าคือ สาขาวิชาไม่เปิดรับ หรือปิดไปแล้ว  หรือเป็นสาขาวิชาใหม่กันแน่ ทั้งๆ ที่เป็นสาขาเดิม แค่เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา หรือย้ายสังกัดเฉยๆ
ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา/ย้ายสังกัด
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
4) สาขาวิชาใหม่
ในรอบ 4 นอกจากบางมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาแล้ว บางทีก็มีเปิดรับในสาขาวิชาใหม่ ซึ่งวิชาใหม่ในที่นี้มี 2 ลักษณะ คือ สาขาวิชาใหม่ที่เพิ่งเปิด หรือก่อตั้ง  กับสาขาวิชาใหม่ของรอบ 4 ที่ไม่เคยเปิดรับในรอบนี้ และเปิดรับในปีนี้เป็นปีแรก
ตัวอย่างสาขาวิชาใหม่
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา พื้นฐานวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
5) คุณสมบัติอื่นๆ
นอกจากเกณฑ์การสมัคร 10 กลุ่มที่ทปอ.กำหนดไว้แล้ว น้องๆ ยังต้องสำรวจระเบียบการให้ละเอียด  เพราะอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำ   ทั้ง GPAX  ONET และ GAT PAT หรืออาจจะเป็นคุณสมบัติ หรือข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น  แผนการเรียน  น้ำหนัก-ส่วนสูง  เรื่องสุขภาพร่างกายต่างๆ  เป็นต้น 
 
6) เพิ่มจำนวนรับ/สาขาวิชา
บอกเสมอเลยว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอด หลังจากที่ระเบียบการออกมาแล้ว  ก็อยากให้ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเรื่อยๆ เพราะมีความเป็นไปได้ที่บางมหาวิทยาลัยจะเพิ่มจำนวนรับ หรือเพิ่มสาขาวิชาระหว่างเปิดรับสมัคร รวมไปถึงหลังจากปิดรับสมัครแล้ว ก็อาจจะมีการเพิ่มจำนวนรับด้วย
 
              ข้อควรระวังทั้งหมดที่พี่แนนนี่ได้บอกไปนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆ จะต้องศึกษาให้ดี  ระมัดระวังให้ดี เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อตัวน้องๆ เองในการสมัคร TCAS รอบ 4 นอกจากนี้ยังต้องอ่านระเบียบการให้ครบทุกฉบับด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #Admission #TCAS รอบ 4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?