/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

โหดมาก! 16 มหาวิทยาลัย บางสาขาเปิดรับ TCAS รอบ 4 ไม่ถึง 5 คน []

วิว

 
              สวัสดีค่ะน้องๆ    ตอนนี้การสมัคร TCAS รอบ 4  ก็ใกล้เข้ามาทุกที  แล้วเท่าที่สำรวจมาสาขาวิชาที่เปิดรับในรอบนี้  ก็ถือว่าน้อยลงกว่ารอบก่อนๆ แถมมีบางสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับ หรือบางสาขาวิชาเองก็เปิดรับสมัครในจำนวนที่น้อยลง น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครรอบนี้ ต้องเช็กระเบียบการละเอียดๆ หน่อย
 

 
              สำหรับปี 2563 นี้ บอกเลยว่า จำนวนรับของ TCAS รอบ 4 โหดไม่เบา มีหลายสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครแบบหลักหน่วย คือ ไม่ถึง 10 คน ซึ่งมีเกือบทุกมหาวิทยาลัย และยิ่งไปกว่านั้นบางสาขาวิชา บางมหาวิทยาลัยเปิดรับไม่ถึง 5 คนด้วยซ้ำ วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมสาขาวิชาที่เปิดรับไม่ถึง 5 คนมาฝากน้องๆ ไปดูกันเลย
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 4 คน
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา (รูปแบบที่ 1) 4 คน
 • คณะจิตวิทยา 4 คน
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 3 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย 1 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 1 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 1 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 3 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 3 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ) 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศึกษา 3 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) 1 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาอาหรับ 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาบาลี 1 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาเกาหลี 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบคณิตศาสตร์ 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาจีน 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาอาหรับ 1 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบคณิตศาสตร์ 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาเยอรมัน 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาจีน 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาอาหรับ 1 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาจีน 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาอาหรับ 1 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ) 2 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ) 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ) 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาจีน 2 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เลือกสอบภาษาจีน 3 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เลือกสอบภาษาเกาหลี 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ) 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ) 2 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาบาลี (ภาคพิเศษ) 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาเกาหลี  (ภาคพิเศษ) 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 2 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาจีน 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 4 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 4 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาเยอรมัน 4 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 4 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เลือกสอบภาษาจีน 4 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 3 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาจีน 3 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 1 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 3 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี 1 คน
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 2 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) 2 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา 1 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 4 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย(หลักสูตร 4 ปี) 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 3 คน
 • คณะศึกษาศาสร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 3 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร 5 ปี) (โครงการพิเศษ) 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผมู้ีพื้นฐานภาษาอนื่ นอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (โครงการพิเศษ) 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่) 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร์วิชาเอกพัฒนาสังคม 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร์วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 4 คน
 • วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 2 คน
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 3 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาคลินิก 3 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 3 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรพิเศษ) 4 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ แขนงการศึกษาปฐมวัย 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ แขนงการศึกษาพิเศษ 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 2 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 1 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 1 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย 1 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 1 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ 2 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 2 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 2 คน
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ 4 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา พื้นฐานวิทย์ 2 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา พื้นฐานศิลป์ 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 4 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 3 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 3 คน
 • คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล พื้นฐานวิทย์ 4 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง พื้นฐานวิทย์ 3 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง พื้นฐานศิลป์ 3 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ 3 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทย์ 2 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลป์ 2 คน
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์ (แผนวิทย์) 2 คน
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์ (แผนศิลป์) 3 คน
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม (แผนวิทย์) 1 คน
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม (แผนศิลป์) 1 คน
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (แผนวิทย์)  4 คน
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (แผนศิลป์) 1 คน
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 2 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน) 2 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 2 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 2 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ) 2 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้ากำลัง (5 ปี) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกคอมพิวเตอร์ (5 ปี) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 3 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 3 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 1 คน
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) 2 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน 1 คน
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ (ลำปาง) พื้นฐานศิลป์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 4 คน
 • คณะนิติศาสตร์ (ลำปาง) พื้นฐานศิลป์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 4 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) (โครงการพิเศษ) 2 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (นานาชาติ) 3 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน 1 คน
   
มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะแพทยศาสตร์ 2 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 3 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 1 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2 คน
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (สงขลา) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 3 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) 1 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 3 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 2 คน
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี 1 คน
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา 1 คน
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย 1 คน
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 คน
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1 คน
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 4 คน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 1 คน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 3 คน
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ (หาดใหญ่) 2 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเคมี 4 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา 4 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาพลศึกษา 4 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 2 คน
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) 1 คน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 1 คน
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 3 คน
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 คน
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 คน
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัน 3
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 3 คน
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) 4 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 4 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 2 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 2 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 3 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) 3 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี 4 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 4 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 4 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 2 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) 3 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) 4   คน
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (นครปฐม) การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 1 คน
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2 คน
   
              สาขาวิชาที่จำนวนรับน้อยๆ แบบนี้จะทำให้การแข่งขันในสาขาวิชานั้นๆ เข้มข้นขึ้นไปอีก ดังนั้นการประเมินสถานการณ์ และการวางแผนจัด 4 อันดับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เลยล่ะค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #แอดมิชชั่น #Admission 2 #Admission 63

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?