/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ก่อน "จัดตารางเรียน" ครั้งแรกในชีวิตเฟรชชี่ ต้องทำรู้อะไรบ้าง []

วิว

 
              สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่ TCAS แต่ละรอบได้ประกาศผลสอบกันไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่หลายๆ คนต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปเป็นนิสิต นักศึกษากันอยู่ เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องๆ จะต้องปรับตัวกัน เช่น ในเรื่องของเครื่องแบบ ชุดนิสิต นักศึกษา การไปอยู่หอพัก การเจอเพื่อนใหม่ และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นับเป็นการปรับตัวที่หลายๆ คนให้ความสำคัญ และตื่นเต้นไม่แพ้เรื่องอื่นๆ นั่นก็คือ การจัดตารางเรียน
 

 
              ตั้งแต่เรียนอนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ ทางโรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดตารางเรียนให้น้องๆ ว่าในแต่วัน แต่ละเทอมจะต้องเรียนอะไรกันบ้าง แต่พอเข้ามหาวิทยาลัย หน้าที่การจัดตารางเรียนจะเป็นของน้องๆ เอง โดยทางมหาวิทยาลัยจะมีวิชาต่างๆ ให้น้องได้เลือกในแต่ละภาคเรียน ซึ่งน้องๆ จะสามารถวางแผนการเรียนของตัวเองได้ตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีสุดท้ายกันเลย
              แล้วแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องมี "ครั้งแรก" เสมอ และส่วนใหญ่ครั้งแรกก็มักจะมากับความสงสัย ความกังวลต่างๆ วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยจะช่วยนำทางน้องๆ พาไปดูว่าก่อนที่จะจัดตารางเรียนจะต้องรู้อะไรบ้าง
 
1) รู้จักคำศัพท์
              ก่อนที่เราจะไปรู้จักทุกสิ่งอย่าง อยากให้น้องๆ ทำความรู้จักคำศัพท์ หรือคำเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเรียนและการเรียนก่อน จะได้ไม่งง หรือสับสนเวลาเจอคำเหล่านี้
 • รหัสวิชา คือ "ตัวเลข" และ/หรือ "ตัวอักษร" (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)  ที่กำกับรายวิชาต่างๆ ซึ่งแต่ละหลัก ของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกันไป
 • หน่วยกิต เป็นค่าน้ำหนักของวิชาเรียน ซึ่งแต่ละวิชาจะไม่เท่ากัน (อ่านเพิ่ม:คลิก)
 • เพิ่มรายวิชา คือ ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในช่วงเปิดภาคเรียน (ตามเวลาที่กำหนด) หลังจากหมดเวลาลงทะเบียนเรียนแล้ว
 • ถอนรายวิชา คือ ถอน หรือยกเลิกการเรียนในรายวิชานั้นๆ
 • ติดโปร หรือ ติดโปรเบชั่น (probation) คือ ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 • audit คือ การลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต หรือไม่นำมาคิดเกรด
   
2) รู้จักหลักสูตร รู้จักแผนการศึกษา
            สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย เราสามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้ เพราะแต่ละสาขาวิชา แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษาให้กับน้องๆ ซึ่งหัวโครงสร้างหลักสูตรจะบอกรวมๆ ว่า สาขาวิชานี้จะต้องเรียนหมวดวิชาไหนบ้าง หมวดวิชาละกี่หน่วยกิต แต่ละหมวดวิชามีเปิดสอนวิชาอะไรบ้าง รวมถึงหน่วยกิตที่จะต้องเรียน
 
ตัวอย่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวอย่าง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
            จากตัวอย่างข้างต้น น้องๆ จะเห็นได้ว่า  หมวดวิชาหลักๆ จะมี 3 หมวด ก็คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละสาขาวิชาก็จะมีวิชาย่อยๆ แตกต่างกันออกไป พร้อมจำนวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียนตลอดหลักสูตร
            นอกจากนี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีแผนการศึกษาของแต่ละภาคเรียนแบบคร่าวๆ หรือเรียกง่ายๆ ว่า วิชาที่ต้องลงเรียนในแต่ละเทอม ทำให้น้องๆ ได้รู้กันว่า แต่ละเทอมจะมีเรียนวิชาอะไรบ้าง และเลือกลงวิชาไหนเพิ่มเติิมอีก
 
ตัวอย่าง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
            ในแผนการศึกษาจะบอกรายละเอียดวิชาที่จะต้องเรียนในแต่ละภาคเรียน ถ้าเป็นวิชาบังคับ วิชาที่เจาะจงแล้วว่าทุกๆ คนในสาขาวิชาต้องเรียน ก็จะมีรหัสวิชา ชื่อวิชา และหน่วยกิตประจำวิชาไว้ให้ แต่ถ้าเป็นวิชาที่ต้องเลือกลง ก็จะมีบอกแค่หมวดวิชา และจำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงไว้ ซึ่งตรงนี้น้องๆ ก็จะมีสิทธิ์เลือกลงวิชาที่สนใจตามหมวดวิชานั้นๆ ได้เลย
            สำหรับการเลือกลงวิชาในแต่ละหมวด น้องๆ ค่อนข้างมีอิสระในการเลือก แต่บางครั้งก็อาจจะมีข้อจำกัดในการลงเรียน เช่น ต้องผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานบางตัวก่อน ลงทะเบียนไม่ทันที่นั่งมีจำกัด ไม่เปิดสอนในภาคเรียนที่สนใจ ตารางเวลาชนกับอีกวิชาที่สนใจ เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนการเรียนในแต่ละภาคเรียน แนะนำให้ดูวิชาในหมวดที่ต้องลงเผื่อเอาไว้หลายๆ ตัวด้วย
 
3) รู้จักหมวดวิชาต่างๆ
            อย่างที่เห็นแล้วว่าโครงสร้างหลักสูตรจะกำหนดไว้ชัดเจนว่า จะต้องเรียนวิชาในหมวดไหนบ้าง หมวดละกี่หน่วยกิต น้องๆ ก็จะต้องทำความรู้จักหมวดวิชาต่างๆ เพื่อไม่ให้เลือกเรียนผิดหมวด ถ้าภาคเรียนไหน ให้ลงหมวดวิชาไหน ก็ต้องเรียนหมวดวิชานั้นๆ โดยหมวดวิชาหลักๆ ก็จะมีอยู่ 3 หมวด   คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ General  Education หรือที่เรียกกันว่า วิชา Gen-ed (เจ็น-เอ็ด) จะเป็นกลุ่มวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้น้องๆ ทุกๆ คน ทุกๆ สาขาวิชาจะต้องเรียน โดยส่วนมากจะเรียนในช่วงปี 1
 • หมวดวิชาเฉพาะ  เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางของแต่คณะ/สาขา ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะวิชา คือ
  • วิชาบังคับ เป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องในแต่ละคณะ/สาขาวิชา
  • วิชาบังคับเลือก เป็นวิชาจะตัองเรียนของแต่ละคณะ/สาขาวิชา แต่มีหลายตัวให้เลือกเรียน
 • วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่อิสระ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
อ่านเรื่องหมวดวิชาเพิ่มเติม : คลิก
 
4) รู้จักระบบลงทะเบียนเรียน
            การลงทะเบียนเรียน ก็คล้ายๆ กับการสมัครเรียนนั่นแหละ ในแต่ละเทอม น้องๆ ก็จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ภายในวันและเวลาที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งระบบการลงทะเบียนของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป
             สำหรับน้องๆ เฟรชชี่ ที่ต้องลงทะเบียนเป็นครั้งแรก ให้ลองไปศึกษาดีดี ลองดูว่าทางมหาวิทยาลัยมีคู่มือให้ศึกษาไหม หรือถ้าไม่มีก็ลองสอบถามกับรุ่นพี่ดูก่อน เพราะบางครั้งในการลงทะเบียนก็เป็นเหมือนสงคราม หลายคนต้องแย่งชิงที่นั่งในบางวิชาที่มีอยู่อย่างจำกัด  ดังนั้นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างนึง
 
              ในการจัดตารางเรียน ให้น้องๆ ยึดตามแผนการศึกษาของแต่ละเทอม และรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนั้นๆ (อันนี้ต้องตรวจสอบกับทางสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัย) จากนั้นถ้ามีพวกวิชาที่สามารถเลือกลงเองได้ ก็อย่าลืมเช็กเวลาเรียนของแต่ละวิชาที่สนใจให้ดี ระวังว่าวิชาที่จะเลือกเรียนเปิดสอนในวันและเวลาเดียวกันหรือไม่ อาจจะลองวางเป็นตาราง 1 สัปดาห์ดูว่า ถ้าลงเรียนในวิชาที่สนใจแล้ว จะต้องเรียนวันไหน  เวลาอะไรบ้าง  เท่านี้ก็จะได้เห็นตารางเรียนเป็นภาพชัดๆ แล้ว  และอย่าลืม หาวิชาที่สนใจไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอนลงทะเบียนเรียน
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #ลงทะเบียนเรียน #จัดตารางเรียน #แผนการศึกษา #โครงสร้างหลักสูตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?