/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รับตรง 63 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (รับตรงอิสระ-ไม่กำหนดเกรด) เปิดรับแล้ว! []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มมีหลายๆ มหาวิทยาลัยที่ออกมาเปิดรับสมัครกันแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครรอบตรงอิสระ (Direct Admission) ทั้งหมด 36 สาขาวิชา จำนวน 268 ที่นั่ง แบบไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ และใช้คะแนนสอบวิชาใดๆ   โดยสมัครได้ทั้ง ม.6 เทียบเท่า และปวช. (บางสาขาวิชา)
 

 
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ที่ีนั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะบริหารศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (รัฐศาสตร์) 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร 21 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2563

   
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก (คณะศึกษาฯ)
 • สอบสัมภาษณ์
 • แฟ้มสะสมผลงาน                                                                                                                                                                          
   
ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร (คณะศึกษาฯ)
 • เปิดรับสมัคร 21 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 16 มิถุนายน 2563
 • สอบคัดเลือก 18 มิถุนายน 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือก 22 มิถุนายน 2563
   
ระเบียบการรับสมัคร คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรงอิสระ #ม.กาฬสินธุ์ #รับตรง ม.กาฬสินธุ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?