/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS 63 รอบ 5 : มหาวิทยาลัยมหิดล (25 หลักสูตร 477 ที่นั่ง) []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับใครที่กำลังรอการรับสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ไหมคะ ในปี 2563 นี้ เปิดรับสมัครทั้งหมด 25 หลักสูตร รวม 477 ที่นั่ง โดยแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชาจะประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และแยกกันเปิดรับสมัครด้วย จะมีคณะที่น้องๆ รอสมัครอยู่หรือเปล่า  ไปดูกันเลยค่ะ

 
 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายอุปกรณ์ 8 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -14 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 9 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก  
 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 9 ที่นั่ง
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์           20 ที่นั่ง
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 50 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย           (วท.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล 10 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     16 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)   10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 10 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม         20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง     60 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม  42 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยศาสนศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา 20 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 5 ที่นั่ง
รับสมัคร 9 -19 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 

 
 เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบ Icon ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา
 
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS63 #รับตรงอิสระ ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #TCAS รอบ 5 ม.มหิดล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?